HAG/DEN HAAG | 26.04.2012.

DEMOGRAFIJA ETNIČKOG ČIŠĆENJA I TERORA

Demografski ekspert tužilaštva Eva Tabo prezentirala izvještaje sa podacima o etničkom čišćenju u 27 opština koje se navode u optužnici protiv Radovana Karadžića, kao i kampanji terora nad civilnim stanovništvom Sarajeva. Vijeće saopštilo da će dokazni postupak Karadžićeve odbrane početi 16. oktobra ove godine

Na suđenju Radovanu Karadžiću, optuženom za genocid i druge zločine u BiH, svjedoči demografski ekspert tužilaštva Eva Tabo/Ewa Tabeau. Njen je zadatak bio da ispita kretanje stanovništva i promjene u etničkom sastavu 27 bosanskohercegovačkih opština, navedenih u optužnici protiv Karadžića, zatim da utvrdi broj civilnih i vojnih žrtava opsade Sarajeva i prezentira demografske nalaze o žrtvama koje se dovode u vezu sa padom Srebrenice u julu 1995. godine.

Dr Tabo je izvještaj o bosanskohercegovačkim opštinama predstavila primjerom Prijedora. Upoređujući popis stanovništva iz 1991. godine sa biračkim spiskovima iz 1997. godine Tabo je ustanovila da se broj muslimanskog stanovništva u Prijedoru u tom razdoblju smanjio za 97,6 posto, odnosno sa prijeratnih 42,6 pao je na samo 1 posto. U istom periodu, procenat Srba je sa 43porastao na 89 posto ukupnog stanovništva. Demografi tužilaštva su procijenili da je od ukupno 481.109 Muslimana koliko je 1991. godine živjelo na području 27 opština navedenih u optužnici, do 1997. godine raseljeno njih 284.239.

Tužiteljica Kimberli Vest/Kimberly West je, potom, ukazala na tri izvještaja o civilnim i vojnim žrtvama u Sarajevu: najnoviji, pripremljen za suđenje Karadžiću, kao i dva ranija prezentirana na suđenima komandantima Sarajevsko-romanijskog korpusa Stanislavu Galiću i Dragomiru Miloševiću. Glavni izvori podataka bili su popis žrtava sarajevskog Instituta za ratne zločine iz 1994. godine, kao i spiskovi sarajevskog pogrebnog preduzeća "Bakije".

Istražujući "intenzitet opsade" Sarajeva Demografska jedinica tužilaštva je utvrdila da je u velikom broju slučajeva dnevno ubijano više civila nego vojnika. Ta činjenica, navodi se u izvještaju pripremljenom za suđenje Dragomiru Miloševiću, upućuje na zaključak da su civili bili sistematski na udaru napada koji nisu imali veze sa borbenim dejstvima, što sugeriše postojanje namjerne kampanje terora protiv civilnog stanovništva Sarajeva.

Iskaz Eve Tabo nastaviće se u utorak, 1. maja. Tužiocu je preostalo da ispita još dva svjedoka - beogradskog novinara Zorana Petrovića Piroćanca i zaštićenog svjedoka KDZ-071 - nakon čega će dokazni postupak optužbe biti zaključen. Vijeće je danas saopštilo odluku da će rasprava po pravilu 98bis biti održana nakon što vijeće donese odluke o svim podnescima strana u postupku. Saopšteno je, također, da će dokazni postupak odbrane početi 16. oktobra ove godine.