HAG/DEN HAAG | 07.06.2011.

DEFILE "PREDOMIŠLJENIH" ČETNIČKIH INASJDERA

Svedočeći u odbranu Vojislava Šešelja na suđenju za nepoštovanje suda, više bivših pripadnika njegovih formacija tvrdilo da su u strahu od pretnji i ucena dali izjave haškim istražiteljima u kojima terete lidera radikala, ali nisu objasnili kako je odjednom taj strah radikalno iščezao i šta im je "pomoglo" da od svedoka optužbe ponovo postanu pristalice Šešelja i njegovi svedoci. Novi ispadi optuženog u sudnici i uvrede na račun sudija

Drugog dana dokaznog postupka odbrane Vojislava Šešelja na suđenju za nepoštovanje suda kroz sudnicu su prodefilovala četiri svedoka, s tim da je jedan odbio da svedoči jer nije bilo proceduralnog osnova da budu ukinute zaštitne mere, a on je hteo da javno iskaže privrženost svom lideru i, naravno, "istini". Svima je zajedničko da su iskazivali otvorene simpatije prema optuženom, a jedan se sa njim, uz odobrenje sudija, čak i izljubio na kraju iskaza. Listom su nastojali da potvrde teze odbrane kojima optuženi nastoji da odrekne odgovornost za objavljivanje identiteta 11 zaštićenih svedoka optužbe iz predmeta koji se protiv njega vodi za zločine nad nesrbima u Hrvatskoj, Vojvodini i BiH, među kojima su i petorica koji su juče i danas svedočili u njegovu odbranu.

Redom su bivši načelnik Ratnog štaba SRS Zoran Dražilović, četnički dobrovoljac Nenad Jović i takođe nekadašnji član Ratnog štaba SRS Zoran Rankić, potvrdno odgovarali na sva Šešeljeva pitanja. Složili su se sa njegovom sugestijom da su izjave koje su tužilaštvu dali od 2003. godine u kojima su ukazivali na odgovornost optuženog za zločine u Hrvatskoj i BiH bile "iznuđene pretnjama i ucenama" haških istražitelja.

Nakon 2005. godine svu trojicu je nešto predomislilo, javili su se Šešeljevim saradnicima i odjednom izrazili spremnost da promene stranu i postanu svedoci odbrane. Izjave koje su dali saradnicima optuženog objavljene su u jednoj od njegovih knjiga pod njihovim punim imenima i prezimenima u vreme kada su svi i dalje bili zaštićeni svedoci optužbe. Danas tvrde da su dali "izričitu saglasnost" da se izjave objave u knjizi, a nakon toga su i sami učestvovali u javnim promocijama knjige i o njoj govorili na "naučnim skupovima" Šešeljeve stranke.

Tužilac – "prijatelj suda" Brus Mekfarlejn/Bruce MacFarlane stvari vidi nešto drugačije. U unakrsnom ispitivanju svedoka je sugerisao da su se oni dobrovoljno sastajali sa istražiteljima tužilaštva, nadajući se da će im ta saradnja doneti određene privilegije, poput preseljenja porodice u treću zemlju po programu zaštite svedoka. Listom su u izjavama koje su potpisivali isticali da se plaše za život u Srbiji i da će svedočiti na poziv optužbe samo ako im bude garantovana bezbednost. Da nije bilo pritisaka na svedoke po tužiocu govori i činjenica da su oni tokom godina redovno dolazili na sastanke sa istražiteljima i dali im više od jedne izjave, Jović čak sedam. Trojica četničkih insajdera, međutim, odgovaraju da su se tada "uplašili pretnji istražitelja", među kojima je bilo i žena, mada su ostali nedorečeni u objašnjenju kako je odjednom taj strah iščezao i šta im je "pomoglo" da od svedoka optužbe ponovo postanu pristalice Šešelja i njegovi svedoci.

Današnje zasedanje je, inače, obeležilo i skandalozno ponašanje optuženog prema sudskom veću, a naročito prema predsedavajućem sudiji Kvonu/Kwon, koji je mirno i dostojanstveno otrpeo sve Šešeljeve uvrede. Frustriran doslednim insistiranjem predsedavajućeg na proceduri, Šešelj je u više navrata grubo negodovao i obraćao mu se rečnikom koji odudara od svih tribunalovih pravila... ali i od osnovnih pravila pristojnog ponašanja.

Dokazni postupak Šešeljeve odbrane se nastavlja sutra iskazom novog svedoka.