HAG/DEN HAAG | 15.09.2016.

DAVID ŠVENDIMEN: NAUČENE "KOSOVSKE LEKCIJE" TUŽILAŠTVA MKSJ

Prva konferencija za novinare glavnog tužioca i sekretara novog haškog međunarodnog suda, nadležnog za krivično gonjenje ratnih i zlocina protiv čovečnosti, počinjenih od 1998. do kraja 2000. godine na Kosovu i u graničnim područjima Albanije

U Hagu su se danas pred novinarima prvi put pojavile dve vodeće ličnosti novog međunarodnog suda: Irkinja Fidelma Donlon, sekretar "Specijalizovanih veća Kosova" i Amerikanac Dejvid Švendimen/David Schwendiman, glavni tužilac "Specijalizovanog tužilaštva Kosova".Osim imena, neobično je i to što je novi međunarodni sud zapravo deo kosovskog pravosudnog sistema, osnovan ustavnim amandmanima i zakonom koje je u avgustu prošle godine usvojila Skupština Kosova.

Inicijativa za osnivanje specijalnog suda je, podsetimo, pokrenuta nakon izveštaja koji je Savetu Evrope 2011. godine podneo bivši švajcarski tužilac Dik Marti/Dick Marty, a u kojem se navodi da su zapovednici i visoki zvaničnici OVK (Oslobodilačke vojske Kosova) bili umešani zločine na Kosovu i u zatočeničkim objektima u graničnim područjima Albanije.

Pre nego što je 1. septembra ove godine preuzeo dužnost glavnog odnosno "Specijalizovanog tužioca Kosova", bivši američki državni tužilac Švendimen je od maja prošle godine rukovodio "Specijalnim istražnim timom", koji je nastavio istragu započetu nakon objavljivanja Martijevog izveštaja. Predstavljajući se danas novinarima, tužilac Švendimen je rekao da je "svestan političke osetljivosti posla" koji mu je poveren, ali da će se u njegovom obavljanju rukovoditi "isključivo činjenicama i zakonom", "bez straha i ustupaka bilo kome".

Tužilac je, razumljivo, odbio da zadovolji novinarsku (takođe razumljivu) znatiželju i otkrije ko će i kada biti optužen. Rekao je, samo, da sa optužnicama neće žuriti, ali ih neće ni nepotrebno odlagati.

Na naše pitanje da li je proučio iskustva tužilaštva haškog tribunala sa dva suđenja zapovedbnicima OVK (u predmetima Limaj i Haradinaj) i da li je iz toga izvukao neke pouke,tužilac Švendimen je odgovorio da su mu ta iskustva dobro poznata i da su "lekcije naučene", te se nada da će u svom radu uspeti da zaobiđe probleme koji supratili tribunalova kosovska suđenja.

Dr Fidelma Donion je u svom obraćanju novinarima opisala mandat i strukturu "Specijalnih veća Kosova", istorijat njihovog uspostavljanja i šta je još porebno napraviti da bi sud počeo da funkcioniše. Specijalni panel EULEX-a trenutno razmatra kandidate za sudije koje su nominovale države i sastaviće "radnu listu" za izbor sudija koje će presuđivati u pojedinim predmetima. Samo će jedan od sudija - predsednik "Specijalnih veća Kosova" - biti u stalnom radnom odnosu, i on će sa liste "sudija u pripravnosti" birati one koji će sedeti u pojedinim većima. Prvi zadatak sudija biće da usvoje Pravila o postupku i dokazima, po kojima će se odvijati predstojeća suđenja.

Posebna pažnja će, kako je istakla dr Donion, biti posvećena programu zaštite svedoka, učešću žrtava u sudskom postupku kao i odnosima sa javnošću.