HAG/DEN HAAG | 24.07.2009.

15 MESECI ZATVORA ZA VOJISLAVA ŠEŠELJA

Lider srpskih radikala Vojislav Šešelj proglašen krivim za nepoštovanje suda i osuđen na kaznu od 15 meseci zatvora, do sada najvišu izrečenu kaznu za to delo. Objavljivanje identiteta zaštićenih svedoka je "ozbiljno ometanje provođenja pravde, posebno imajući u vidu potencijalni štetni učinak ponašanja na poverenje svedoka u sposobnost suda da jamči efikasnost zaštitnih mera", upozorava veće

Lider srpskih radikala Vojislav Šešelj proglašen je krivim za nepoštovanje suda zato što je u jednoj od svojih knjiga objavio informacije o tri zaštićena svedoka optužbe. Osuđen je na kaznu od 15 meseci zatvora što je, do sada, najviša izrečena kazna za nepoštovanje suda.

Jednodnevno suđenje Šešelju je održano 29. maja ove godine. Na raspravi koja je većim delom bila zatvorena za javnost, Šešelj je priznao da je autor sporne knjige koja je objavljena nakon što je pretresno veće u njegovom glavnom predmetu za zločine u Bosni, Hrvatskoj i Vojvodini, izdalo nalog o zaštitnim merama.

U sažetku presude se navodi da je Šešelj objavio identitet svedoka i informacije o njima, "namerno, znajući da krši nalog veća". Predsedavajući sudija Kvon/Kwon je ukazao da je prilikom odmeravanja kazne veće uzelo u obzir težinu dela i potrebu za odvraćanjem. Pretresno veće, naglasio je sudija Kvon pri izricanju presude, "sa zabrinutošću primećuje smišljen način na koji su prekršene zaštitne mere". Radi se o "ozbiljnom ometanju sprovođenja pravde, posebno imajući u vidu potencijalni štetni učinak ponašanja na poverenje svedoka u sposobnost suda da jamči efikasnost zaštitnih mera", navodi se u presudi.

Izrečena kazna, ukazao je sudija Kvon, treba u budućnosti da odvrati od takvog ponašanja samog optuženog ali i bilo koga drugog. Šešelju je naloženo da obezbedi da se sporna knjiga ukloni sa njegove internet stranice i da o preduzetim koracima obavesti sekretara suda do 7. avgusta ove godine.

Šešelj je drugi optuženi kome se, osim za ratne zločine, sudilo i za nepoštovanje suda. Dragan Jokić, bivši načelnik inžinjerije Zvorničke brigade je u martu ove godine osuđen na četiri meseca zatvora zbog odbijanja da svedoči na suđenju "Srebreničkoj sedmorki" oficira VRS. U njegovoj presudi se precizira da će kaznu koja mu je odmerena za nepoštovanje suda Jokić izdržavati nakon isteka kazne od devet godina zatvora na koju je osuđen u januaru 2005. godine zbog pomaganja i podržavanja srebreničkih zločina. U današnjoj presudi Šešelju se, međutim, ne precizira kako će mu se "obračunati" 15-mesečna kazna za nepoštovanje suda.