HAG/DEN HAAG | 29.04.2010.

ODBRANA I TUŽILAŠTVO TRAŽE KONAČNU PRESUDU ZA DELIĆA

Branioci bivšeg komandanta Generalštaba Armije BiH Rasima Delića koji je 16. aprila preminuo u Sarajevu traže da se žalbeni postupak u njegovom predmetu nastavi do izricanja konačne presudu. Zahtev odbrane podržalo tužilaštvo koje je povuku svoju žalbu na visinu kazne

Odbrana Rasima Delića je prošle sedmice obavestila Žalbeno veće da je bivši načelnik Generalštaba Armije BiH preminuo 16. aprila u Sarajevu, istovremeno tražeći da se započeti žalbeni postupak nastavi do donošenja konačne presude. Delić je prvostepenom presudom osuđen na 3 godine zatvora zbog propusta da spreči ili kazni okrutno postupanje mudžahedina nad zarobljenim srpskim vojnicima u julu i avgustu 1995. godine. Zahtev za nastavak žalbenog postupka je uputilo i tužilaštvo.

U zahtevu koji su uputili u ime Delićevog sina, branioci su naveli da će "preminulom i njegovoj porodici biti naneta velika nepravda" ako žalbeno veće odluči da obustavi postupak a on neće dobiti priliku da "odbrani svoj obraz" pošto je već "označen kao ratni zločinac".

Tužilaštvo takođe smatra da Žalbeno veće treba da primeni svoja diskreciona ovlašćenja i "u interesu pravde" nastavi postupak. Optužba je, ipak, odustala od žalbe na visinu kazne Deliću. U žalbenom podnesku, tužilaštvo je tražilo da se Delićeva kazna poveća na sedam godina pošto trogodišnja zatvorska kazna "ne odražava težinu počinjenih zločina". Branioci su tražili oslobađajuću presudu.

Ovo je, inače, prvi slučaj pred Tribunalom u kojem je optuženi preminuo nakon izricanja prvostepene presude, a pre završetka žalbenog postupka a Statut suda i Pravila o postupku i dokazima ne regulišu to pitanje. Veće će odluku o zahtevima tužilaštva i odbrane doneti naknadno, nakon što razmotri postojeću sudsku praksu.