HAG/DEN HAAG | 07.04.2005.

U ZATVORIMA NEMA MUČENJA, ALI IMA PADOVA

U dodatnom ispitivanju sudije Danice Marinković, Slobodan Milošević osporavao tvrdnje tužioca o mučenjima u zatvorima i policijskim stanicama na Kosovu

Mučenje u zatvorima u Srbiji nije dozvoljeno pa ga, prema tome, nije ni bilo – izjavila je danas sudija Danica Marinković tokom dodatnog ispitivanja od strane Miloševića. Time su optuženi i svedok njegove odbrane odgovorili na suprotne tvrdnje tužioca koji je, tokom unakrsnog ispitivanja, naveo slučaj Isaka Aliua, jednog od optuženih na procesu za “ilegalni MUP” 1994-95. godine. Njega je, nakon niza žalbi i zahteva njegovog branioca, pregledala lekarska komisija koja je ustanovila krvne podlive, modrice, odranu kožu i druge telesne povrede nanete, kako je navedeno, “tupim mehaničkim predmetom.”

Do tih je povreda, rekla je danas sudija Marinković, moglo da dođe u “tuči među zatvorenicima”, kakve se “dešavaju u zatvorima”, a možda su i posledica “pada u zatvoru, tokom kojeg je zatvorenik udario u tvrdi predmet.” Na pitanje sudije Kvona/Kwona kako je ustanovila da je zatvorenik “jednostavno pao”, svedokinja je odgovorila da je to samo prepostavka, na osnovu njenog iskustva istražnog sudije na Kosovu.

Pošto je tužilac juče izneo tvrdnju da je sudija Marinković krajem 1994. godine “namerno odugovlačila” sa izdavanjem naloga za lekarski pregled Isaka Aliua, čekajući da “izblede tragovi nasilja”, sudija Robinson je danas pitao koliko u takvim slučajevima traje procedura od naloga do pregleda. Sudija Marinković je odgovorila da to “može da traje dugo... pošto nalog mora da prođe kroz sudsku i zatvorsku administraciju, a zatim da se u zdravstvenoj ustanovi nađe slobodan termin za pregled zatvorenika i organizuje njegov transport.” U slučaju Isaka Aliua ta je procedura, prema tužiocu, trajala više od mesec dana.

Kao što nije bilo mučenja u zatvorima isto tako, po sudiji Marinković, nije bilo nasilja nad ljudima koji su saslušavani u policijskim stanicama na Kosovu. Tužilac je juče prezentirao izjave trojice kosovskih Albanaca koji tvrde da su nakon događaja u Račku u januaru 1999. uhapšeni, pretučeni bejzbol palicama, izloženi elektrošokovima i prisiljeni da potpišu zapisnike o saslušanju koje je sudija Marinković prezentirala sudu kao dokaz o aktivnostima OVK u Račku.

Odgovarajući na Miloševićeva pitanja, sudija Marinković je danas rekla da “nikada nije videla da neko na Kosovu igra bejzbol”, kao i da nikada nije čula da se policija koristi elektrošokovima da bi iznudila priznanja ili prisilila osumnjičene da potpišu izjave.

Posle Danice Marinković, Milošević je na klupu za svedoke pozvao profesora sudske medicine Slavišu Dobričanina, koji će takođe govoriti o događaju u selu Račak 15. januara 1999. godine.