HAG/DEN HAAG | 10.07.2012.

RATKO MLADIĆ PREBACUJE ODGOVORNOST NA SRPSKE CIVILE

U nastavku unakrsnog ispitivanja prvog svedoka optužbe Elvedina Pašića, odbrana Ratka Mladića osporavala navod optužnice o streljanju oko 150 Muslimana zatočenih u školi u Grabovici kraj Kotor Varoši tvrdeći da – "ako se nešto i desilo", odgovornost za to ne snosi vojska kojom je zapovedao optuženi već "lokalni civili"

Odbrana Ratka Mladića negira da je u selu Grabovica kod Kotor Varoši počinjen zločin o kojem je juče emotivno svedočio Elvedin Pašić, sin jednog od ubijenih i prvi svedok optužbe na suđenju bivšem komandantu Glavnog štaba VRS. Branilac Branko Lukić je pre današnjeg nastavka unakrsnog ispitivanja izneo tezu odbrane po kojoj, budući da nisu nađeni leševi ubijenih, nema dokaza o likvidaciji 150 Muslimana zarobljenih u pokušaju probijanja do Travnika. U slučaju da se tim ljudima "išta desilo", rekao je Lukić, za to su "odgovorni lokalni civili" a ne vojska na čijem je čelu bio optuženi.

Iskazom Elvedina Pašića, tužilac nastoji da dokaže obrazac etničkog čišćenja koje su snage pod komandom optuženog sprovele 1992. godine u dvadesetak bosansko-hercegovačkih opština, a koje je u Kotor Varoši i još nekim područjima doseglo razmere genocida. Ubistvo 150 ljudi u školi u Grabovici, koje odbrana osporava ili pripisuje "lokalnim (srpskim) civilima" je jedna od presuđenih činjenica sa prethodnih haških suđenja.

Svedok je u unakrsnom ispitivanju ponovio svoje ranije navode da su naoružani Srbi koje viđao u selima oko Kotor Varoši, kao i oni koji su početkom novembra 1992. godine kod Grabovice zarobili grupu od 150-200 muškaraca i dvadesetak žene i dece, izgledali kao deo organizovane vojne jedinice, u maskirnim uniformama, sa amblemima i činovima. Branilac se međutim pozivao na delove svedokove izjave o tome da su neki od njih vozili traktore, a ne vojna vozila, kao i da je među vojnicima koje je svedok pominjao bila i jedna žena.

Odbrana nastoji da dokaže da su neke od žrtava za koje optužba tvrdi da su ubijene u Grabovici zapravo stradale na drugom mestu. U tu svrhu, branilac je u dokaze uveo izjave članova porodica o nestanku Neđada Menzela i Ševala Opakića u kojima se navodi da su poslednji put viđeni kada su "upali u četničku zasedu" prilikom pokušaja proboja ka Travniku. Pašić je, međutim, ostao pri tvrdnji da ih je obojicu video u tunelu u kojem su ih srpski vojnici zarobili, a potom sproveli u školu u Grabovici. Predsedavajući sudija Ori/Orie je primetio da članovi porodica nisu bili na licu mesta kada u vreme događaja koje opisuju u izjavama lokalnim sudovima, a izvor njihovih saznanja nije naveden.

Ukazujući na navodne nedoslednosti u Pašićevom iskazu, branilac je podsetio da je svedok prvo rekao da su on i drugi muškarci prilikom zarobljavanja u potpunosti opljačkani tako da kod njih "ni igla nije ostala", a potom je tvrdio da su na putu od Grabovice do Travnika ponovo pljačkani. "Pa šta su od vas mogli uzeti kad vam je već sve bilo oduzeto", upitao je branilac Lukić. Svedok je pojasnio da od njega i nekolicine srećnika koji su pušteni iz Grabovice zaista i nije imalo šta da se opljačka, ali da su novac i druge vrednosti imale druge izbeglice sa područja Kotor Varoši koje su u konvoju od desetak autobusa preko Vlašića prevožene do Travnika.

Branilac je takođe insistirao da nisu sva muslimanska i hrvatska sela napadnuta i razorena, već samo ona iz kojih se dejstvovalo po srpskim jedinicama. Svedok je u dodatnom tužiteljicinom ispitivanju naveo da su, recimo, predstavnici sela Dabovica, u kojem je živela njegova sestra, potpisali izjavu o lojalnosti srpskim vlastima, ali je uprkos tome grupa muškaraca iz sela zatvorena u štalu, streljana a zatim zapaljena.

Na kraju iskaza Elvedin Pašić je zamolio sve koji imaju bilo kakve informacije o njegovom ocu, čije telo još nije pronađeno, da mu ih proslede i kroz suze rekao da mu nedostaje otac. "Nedostaje mi još više sada kada sam i ja postao otac i sve što radim sa svojom decom oživljava sećanja na njega," zaključio je svoj iskaz prvi svedok optužbe na suđenju Ratku Mladiću.

U nastavku današnjeg zasedanja počeo je iskaz bivšeg šefa civilnog sektora UN u BiH Dejvida/David Harlanda.