Pretraživati možete i po delovima reči radi preciznijih rezultata. Primer: ukucajte Oputž umesto Opužba X

Sense Tribunal

Župljanin i Stanišić - "Bosna i Hercegovina"

Stojan Župljanin, Mićo Stanišić

Vesti 364

HAG/DEN HAAG | 03.06.2016.

PRESUDA STANIŠIĆU I ŽUPLJANINU 30. JUNA

Izricanje presude Žalbenog veća u predmetu bivših čelnika policije bosanskih Srba Miće Stanišića i Stojana Župljanina zakazano za četvrtak 30. juna
HAG/DEN HAAG | 25.05.2016.

ŽALBENA PRESUDA STANIŠIĆU I ŽUPLJANINU KRAJEM JUNA

Na poslednjoj konferenciji o stanju u postupku protiv bivših čelnika policije bosanskih Srba najavljeno da će presuda Žalbenog veća biti izrečena poslednjih dana juna ove godine
HAG/DEN HAAG | 16.12.2015.

OPTUŽBA: POVEĆATI KAZNE "SCENOGRAFIMA" ZLOČINA

U zanimljivoj komparativnoj analizi tužiteljica ukazala da su Stanišić i Župljanin zbog masovnih zločina koji su rezultirali "šestocifrenim brojem žrtava" osuđeni na neznatno veće ili čak manje kazne od direktnih počinilaca pojedinačnih krivičnih dela, zbog čega je zatraženo da im kazne sa 22 budu povećane na 30 do 40 godina zatvora. Na kraju žalbene rasprave veću se obratila dvojica optuženih
HAG/DEN HAAG | 16.12.2015.

STANIŠIĆ I ŽUPLJANIN ŽELE OBUSTAVU PROCESA, TUŽILAC OŠTRIJU KAZNU

Odbrane Miće Stanišića i Stojana Župljanina na današnjoj usmenoj raspravi obrazložili žalbeni zahtev za ukidanje prvostepene presude ili makar smanjenje 22-godišnje zatvorske kazne, oslanjajući se pre svega na mogućnost da proces bude obustavljen zbog "utiska pristrasnosti" Frederika Harhofa, jednog od sudija Pretresnog veća. Optužba takve zahteve odbacuje i traži da osuđujuće kazne budu pooštrene do raspona od 30 do 40 godina
HAG/DEN HAAG | 30.10.2015.

ŽALBENA RASPRAVA ZA STANIŠIĆA I ŽUPLJANINA 16. DECEMBRA

Rasprava o žalbama optužbe i odbrane na prvostepenu presudu kojom su Mićo Stanišić i Stojan Župljanin osuđeni na po 22 godine zatvora za zločine nad muslimanskim i hrvatskim stanovništvom dvadesetak opština Bosne i Hercegovine, zakazana za 16. decembar
HAG/DEN HAAG | 15.10.2015.

ŽALBENA RASPRAVA NAJVEROVATNIJE U JANUARU 2016

Predžalbeni sudija Karmel Ađus ukazao da je zbog "kombinacije razloga" datum žalbene rasprave u predmetu Miće Stanišića i Stojana Župljanina pomeren sa novembra na decembar ove, a najverovatnije na januar sledeće godine. Presuda se očekuje u junu 2016. godine
HAG/DEN HAAG | 30.06.2015.

RASPRAVA O ŽALBI STANIŠIĆA I ŽUPLJANINA NA JESEN 2015

Rasprava o žalbama strana u predmetu bivših zvaničnika policije Republike Srpske biće održana u novembru ove godine, dok se izricanje konačne presude očekuje na proleće 2016. godine
HAG/DEN HAAG | 09.03.2015.

ŽALBENI POSTUPAK STANIŠIĆA I ŽUPLJANINA U ZAKAŠNJENJU

Na statusnoj konferenciji u predmetu bivših policijskih zvaničnika RS, najavljeno je da će žalbena rasprava - planirana za april - biti održana tek nakon letnje sudske pauze, dok će konačna presuda biti izrečena tek sledeće godine
HAG/DEN HAAG | 12.02.2015.

ODBAČEN ZAHTEV MIĆE STANIŠIĆA ZA USVAJANJE DODATNIH DOKAZA

Transkript svedočenja Miće Stanišića na suđenju bivšem predsedniku bosanskih Srba, Radovanu Karadžiću, neće biti usvojen kao dodatni dokaz u Stanišićevom žalbenom postupku
HAG/DEN HAAG | 12.11.2014.

STANIŠIĆ - ŽUPLJANIN: ŽALBENA RASPRAVA U PROLEĆE 2015.

Na redovnoj konferenciji o stanju u žalbenom postupku u predmetu bivših čelnika policije Republike Srpske, najavljeno je da će rasprava o žalbama optužbe i odbrane na prvostepenu presudu biti održana najverovatnije u aprilu ili maju 2015. godine

TV Tribunal 710 (17.06.2016.)

DEZERTER: Pukovnik Demurenko napustio prvu liniju Mladićeve odbrane
PONAVLJAČI: Novo suđenje Jovici Stanišiću i Franku Simatoviću u februaru 2017.
MARATONCI: Dug put do konačne presude bivšim čelnicima Herceg Bosne
PRED CILJEM: Žalbena presuda Mići Stanišiću i Stojanu Župljaninu 30. juna

Predmeti

Kalendar

Izveštaji se dostavljaju pretplatnicima Sens-Tribunal Servisa, odmah pošto su napisani, dok su na web-sajtu u celini dostupni sledećeg dana u podne.