Pretraživati možete i po delovima reči radi preciznijih rezultata. Primer: ukucajte Optuž umesto Optužba X

Sense Tribunal

Orić

Naser Orić

Vesti 154

HAG/DEN HAAG | 03.02.2006.

TUŽILAŠTVO – KONJIĆ NIJE OŠTETIO ORIĆA

Tužilaštvo se protivi zahtevu odbrane da se Orićev intervju istražiteljima izuzme iz dokaznog materijala tvrdeći da ničim nije umanjena njegova verodostojnost i dokazna vrednost
HAG/DEN HAAG | 02.02.2006.

TREĆE VEŠTAČENJE ORIĆEVIH POTPISA

Slovenački grafolog Dorjan Keržan imenovan za veštaka sudskog veća pošto su veštaci odbrane i optužbe dali različito mišljenje o verodostojnosti jednog broja dokumenata sa potpisom Nasera Orića. Keržan očekuje da će analiza dokumenata biti gotova u narednih mesec dana.
HAG/DEN HAAG | 01.02.2006.

OFICIR I DŽENTLMEN

Svedočeći o karakteru Nasera Orića, oficir američke vojske opisao optuženog kao "iskrenog i predusretljivog džentlmena" čija je pomoć omogućila SFOR-u da bolje kontroliše situaciju u regionu
HAG/DEN HAAG | 31.01.2006.

DA LI JE ORIĆ ZNAO ŠTA GOVORI?

Odbrana traži da se iz dokaza izuzmu video snimci i transkript intervjua koje su istražitelji tužilaštva vodili sa Naserom Orićem dve godine pre podizanja optužnice. Optužba se, u svom dokaznom postupku, uveliko oslanjala na neke od Orićevih izjava iz tih intervjua.
HAG/DEN HAAG | 30.01.2006.

NEZAVISNI VEŠTAK ZA ORIĆEVE POTPISE

Pretresno veće traži ekspertizu "nezavisnog veštaka grafologa" o autentičnosti Orićevih potpisa na dokumentima iz dokaznog materijala
HAG/DEN HAAG | 26.01.2006.

MERENJE POUZDANOSTI

U završnici suđenja Naseru Oriću tužilaštvo nastoji da ospori nalaz veštaka odbrane o (ne) autentičnosti potpisa optuženog na dokumentima iz dokaznog materijala optužbe.
HAG/DEN HAAG | 24.01.2006.

"SUMNJIVI" DOKUMENTI I "KRIVOTVORENI" POTPISI

Svedok veštak potkrepio sumnje odbrane u autentičnost dokumenata iz dokaznog materijala tužilaštva na kojima je potpis Nasera Orića
HAG/DEN HAAG | 19.01.2006.

NEMA KOMANDANTA BEZ VOJSKE

Bivša sekretarica Ratnog predsedništva Srebrenice negira bilo kakvo vojno organizovanje na području ove opštine u periodu na koji se odnosi optužnica protiv Nasera Orića
HAG/DEN HAAG | 18.01.2006.

JEDNA PISAĆA MAŠINA U CELOJ OPŠTINI

Da li je u Srebrenici tokom rata postojala samo jedna pisaća mašina i kakva je zaduženja imao Naser Orić u srebreničkom Ratnom predsedništvu bile su teme današnjeg kratkog unakrsnog ispitivanja svedoka odbrane Šuhre Džilović.
HAG/DEN HAAG | 17.01.2006.

IDOL ZA MLADU RAJU

Na prvoj sednici suđenja Naseru Oriću u 2006.odbrana nastavila da dokazuje kako Naser Orić nije imao komandu nad muslimanskim snagama u Podrinju. Optuženi je, tvrdila svedokinja odbrane, bio popularan među mladima, ali nije imamo nikakvu moć na području Srebrenice.

TV Tribunal 722 (31.03.2017.)

TRILEMA: Duplirati, smanjiti ili ukinuti kazne bivšim liderima Herceg Bosne

Predmeti

Kalendar

Do pokretanja novog SENSE portala nedeljni izveštaji neće imati novih sadržaja.