Pretraživati možete i po delovima reči radi preciznijih rezultata. Primer: ukucajte Oputž umesto Opužba X

Sense Tribunal

Tolimir - "Srebrenica"

Zdravko Tolimir

Vesti 246

HAG/DEN HAAG | 16.05.2011.

TOLIMIR: PODACI O BROJU SREBRENIČKIH ŽRTAVA "LAŽIRANI"

Zdravko Tolimir je u nastavku unakrsnog ispitivanja bivšeg načelnika vojne policije Glavnog štaba VRS optužio međunarodnu zajednicu i tužilaštvo Tribunala da su pomogli vlastima BiH u fabrikovanju broja srebreničkih žrtava
HAG/DEN HAAG | 12.05.2011.

TOLIMIR: MEĐUNARODNE SNAGE "ŠPIJUNIRALE" VRS

Dostavljanjem Armiji BiH obaveštajnih informacija o VRS, tolerisanjem ilegalnog naoružavanja u zaštićenim zonama i vazdušnim napadima na položaje bosanskih Srba, međunarodne snage svrstale su se uz jednu od strana u sukobu i izgubile karakter mirovne misije, dokazivao je u unakrsnom ispitivanju bivšeg načelnika vojne policije u Glavnom štabu VRS, general Zdravko Tolimir, optužen za genocid i druge zločine počinjene u Srebrenici i Žepi 1995. godine
HAG/DEN HAAG | 11.05.2011.

OPERACIJA "BLOKADE I ČIŠĆENJA" PODRUČJA SREBRENICE

Svedok optužbe na suđenju Zdravku Tolimiru, bivši oficir bezbednosti u Glavnom štabu VRS, 17. jula 1995. izvestio optuženog generala o tome kako se odvija operacija "blokade i čišćenja terena" na području enklave nakon što su je zauzele snage bosanskih Srba
HAG/DEN HAAG | 10.05.2011.

"NEMOGUĆI ZADATAK" ZA POTPUKOVNIKA

Na početku svedočenja na suđenju generalu Zdravku Tolimiru, optuženom za genocid i druge zločine u Srebrenici i Žepi, svedok optužbe Dragomir Keserović opisao kako mu je 15. jula 1995. general Mladića naredio da preuzme komandu nad jedinicama VRS koje su tada vršile blokadu i pretres terena u širem području Srebrenice i "ubrza" te aktivnosti. Keserović se, kaže, tome usprotivio, pokušavajući Mladiću da objasni da je "nemoguće da jedan potpukovnik obavi taj zadatak"
HAG/DEN HAAG | 05.05.2011.

TOLIMIROVA ODBRANA "SRPSKIH INTERESA"

Do kraja unakrsnog ispitivanja bivšeg obaveštajca Glavnog štaba VRS kome je tokom rata bio nadređen, general Zdravko Tolimir nastojao je da dokaže kako su dejstva VRS u Srebrenici i Žepi u leto 1995. godine bila odgovor na koordiniranu akciju snaga Armije BiH, Hrvatske i NATO koja je ugrožavala srpske položaje i interese
HAG/DEN HAAG | 04.05.2011.

KAKO JE, PO TOLIMIRU, POČEO TREĆI SVETSKI RAT

U unakrsnom ispitivanju Petra Salapure, bivseg obaveštajca Glavnog štaba VRS koji mu je u julu 1995. godine bio direktno podređen, general Zdravko Tolimir nastojao da ospori presuđenje činjenice vezane za raspad bivše Jugoslavije i sticanje nezavisnosti njenih bivših republika a posebno BiH
HAG/DEN HAAG | 03.05.2011.

LAŽNI DOKUMENTI ZA HAŠKE OPTUŽENIKE

Petar Salapura, svedok optužbe na suđenju generalu Zdravku Tolimiru, je u januaru 1996. godine od MUP Republike Srpske tražio da se osmorici pripadnika Desetog diverzantskog odreda – od kojih su neki strani državljani ili su na spisku optuženih pred Haškim Tribunalom – izdaju lične karte sa "srpskim imenom i prezimenom ili drugačijim imenima i prezimenima ukoliko su već srpska"
HAG/DEN HAAG | 02.05.2011.

TOLIMIR I "ZRELE KRUŠKE"

Bivši načelnik Uprave za obaveštajne poslove u Glavnom štabu VRS, pukovnik Petar Salapura, opisao kako se u jednom razgovoru vođenom u proleće 1995. godine optuženi Zdravko Tolimir složio s njegovom ocenom da bi napadi na istočne enklave bili "kontraproduktivni" jer bi izazvali žestoku reakciju međunarodne zajednice, dodavši da su te enklave i onako "zrele kruške"
HAG/DEN HAAG | 28.04.2011.

ESMA PALIĆ: TOLIMIROVA KLOPKA ZA AVDU PALIĆA

U završnici iskaza na suđenju Zdravku Tolimiru, optuženom za genocid i druge zločine u Srebrenici i Žepi, svedokinja Esma Palić optužila bivšeg Mladićevog pomoćnika za bezbednost da je u julu 1995. "uveo u klopku" njenog supruga Avdu Palića, tadašnjeg komandanta Žepačke brigade Armije BiH
HAG/DEN HAAG | 27.04.2011.

NEPOPRAVLJIVI OPTIMISTA PALIĆ I ŠKOLOVANI OFICIR TOLIMIR

"Avdo je bio nepopravljivi optimista i verovao je da će se ljudi jednog dana stideti onog što su radili u ratu, da će se kajati, verovao je u pravdu", rekla je Esma Palić, supruga bivšeg komandanta odbrane Žepe, svedočeći na suđenju Zdravku Tolimiru, optuženom za genocid i druge zločine u Žepi i Srebrenici u julu 1995. Avdo Palić je, prema rečima njegove supruge, Tolimira opisivao kao "školovanog oficira" kojem se može verovati

TV Tribunal 648 (24.10.2014.)

ČINJENICE I/ILI MAŠTA: Nove stare teorije o poreklu leševa u srebreničkim grobnicama

"HOĆU NAZAD!": Martić traži da ga iz zatvora u Estoniji vrate u pritvor u Hagu

12. NOVEMBAR: Zakazana žalbena rasprava u predmetu Zdravka Tolimira

"NISU ME PITALI": Šta je svjedok prešutio pred sudom u Sarajevu

Predmeti

Kalendar

Izveštaji se dostavljaju pretplatnicima Sens-Tribunal Servisa, odmah pošto su napisani, dok su na web-sajtu u celini dostupni sledećeg dana u podne.