Pretraživati možete i po delovima reči radi preciznijih rezultata. Primer: ukucajte Optuž umesto Optužba X

Sense Tribunal

Karadžić

Radovan Karadžić

Vesti 851

HAG/DEN HAAG | 18.02.2009.

KARADŽIĆEVE LINGVISTIČKE SPOSOBNOSTI

Tužilaštvo traži od Veća da utvrdi da bivši lider bosanskih Srba Radovan Karadžić "razume engleski jezik" dovoljno dobro da mu se transkripti ranijih iskaza svedoka optužbe dostavljaju na engleskom jeziku
HAG/DEN HAAG | 16.02.2009.

ODOBRENE IZMENE KARADŽIĆEVE OPTUŽNICE

Pretresno veće odobrilo zahtev tužilaštva za izmenu optužnice protiv Radovana Karadžića, sa izuzetkom tri incidenta navodnih ubistava za koja sudije smatraju da optužba nije priložila dovoljno potkrepljujućih dokaza. Karadžić će se o novoj optužnici izjasniti u petak 20. februara
HAG/DEN HAAG | 13.02.2009.

KARADŽIĆU DOZVOLJEN "DALJINSKI" INTERVJU

Potpredsednik Tribunala odobrio je zahtev Radovana Karadžića da razgovara sa novinarkom holandskog magazina Revu. Da li će ovaj presedan dovesti do lavine sličnih zahteva ostalih optuženih, kao i medija koji žele da intervjuišu optužene?
HAG/DEN HAAG | 29.01.2009.

KARADŽIĆ HOĆE SUĐENJE PO "SADAMOVOM MODELU"

Bivši lider bosanskih Srba Radovan Karadžić se, "u principu", ne protivi predloženim izmenama optužnice ali smatra da bi, zarad ekonomičnosti postupka, bilo najbolje da mu se prvo sudi po jednoj od grupa optužbi, a posle da se vidi šta sa preostale tri...
HAG/DEN HAAG | 20.01.2009.

KARADŽIĆ TRAŽI NOVU DOZVOLU ZA ŽALBU

Nakon što mu je juče dozvoljeno da se žali na odluku Pretresnog veća po kojoj eventualna Holbrukova obećanja imuniteta ni na koji način ne obavezuju Tribunal ni tužilaštvo, Radovan Karadžić traži dozvolu da uloži žalbu i na odluku kojom je odbačen zahtev Stojana Župljanina za zajedničkim suđenjem
HAG/DEN HAAG | 19.01.2009.

KARADŽIĆEV "IMUNITET" IDE PRED ŽALBENO VEĆE

Pretresno veće odobrilo Karadžiću da uloži žalbu na odluku iz decembra prošle godine kojom je odbačena većina njegovih zahteva za "inspekciju" arhive tužilaštva i obelodanjivanje svih dokumenata o navodnom sporazumu sa Holbrukom. Na konferenciji o stanju u postupku optuženi se žalio i na "prepad NATO" na njegovu porodicu
HAG/DEN HAAG | 12.01.2009.

KARADŽIĆEVE SUMNJE U NAMERE TRIBUNALA

Radovan Karadžić traži dozvolu da uloži žalbu na odluku Veća po kojoj navodni sporazum o imunitetu sa Ričardom Holbrukom ne obavezuje sud i tužilaštvo i nije važeći za najteža kršenja međunarodnog humanitarnog prava. Takva odluka, smatra optuženi, može da "izazove sumnju da je Tribunal zainteresovan da prikrije prave činjenice"
HAG/DEN HAAG | 18.12.2008.

NEMA IMUNITETA ZA GENOCID

Pretresno vijeće naložilo tužilaštvu da Radovanu Karadžiću omogući djelimičan uvid u dokumente u vezi sa "sporazumom o imunitetu" koji je navodno zaključio sa Ričardom Holbrukom u julu 1996. godine, ali naglašava da takvi sporazumi nisu validni u slučajevima u kojima se optuženi tereti za genocid, ratne zločine i zločine protiv čovječnosti
HAG/DEN HAAG | 16.12.2008.

KARADŽIĆ HOĆE SA ŽUPLJANINOM, TUŽILAC SE PROTIVI

Radovan Karadžić podržava spajanje njegovog predmeta sa slučajem Stojana Župljanina i Miće Stanišića pošto bi mu to "olakšalo odbranu". Tužilaštvo se protivi spajanju i tvrdi da zajedničko suđenje "ne služi interesima pravde, pravima optuženih i produžava postupak"
HAG/DEN HAAG | 21.11.2008.

OPTUŽBA: "SPORAZUM O IMUNITETU" NEMA UTICAJA NA POSTUPAK

Tužilaštvo traži da se odbaci zahtev Radovana Karadžića da se pretraže arhive i obelodane informacije u vezi sa njegovim navodnim sporazumom sa Ričardom Holbrukom. "Čak i da je takav sporazum postojao, on ne bi imao uticaja na trenutni postupak", navodi se u podnesku tužilaštva

TV Tribunal 722 (31.03.2017.)

TRILEMA: Duplirati, smanjiti ili ukinuti kazne bivšim liderima Herceg Bosne

Predmeti

Kalendar

Izveštaji se dostavljaju pretplatnicima Sens-Tribunal Servisa, odmah pošto su napisani, dok su na web-sajtu u celini dostupni sledećeg dana u podne.