Pretraživati možete i po delovima reči radi preciznijih rezultata. Primer: ukucajte Optuž umesto Optužba X

Sense Tribunal

Karadžić

Radovan Karadžić

Vesti 851

HAG/DEN HAAG | 04.05.2009.

KARADŽIĆ TRAŽI JEDNAKI PRISTUP MEDIJIMA

Radovan Karadžić traži da Veće primeni princip jednakosti oružja i kontakte tužilaštva sa medijima ograniči na pisanu komunikaciju koja neće biti duža od 2.500 reči, ili da u suprotnom ukine ograničenja koja su njemu nametnuta od strane Sekretarijata suda
HAG/DEN HAAG | 07.04.2009.

KARADŽIĆEVA PREDRASPRAVNA KONFERENCIJA 20. JULA

Objavljen "plan rada" Pretresnog veća sa rokovima za preostali deo predraspravne faze postupka protiv bivšeg predsednika Republike Srpske. Suđenje Karadžiću bi najranije moglo da počne krajem avgusta ili početkom septembra 2009.
HAG/DEN HAAG | 07.04.2009.

ODBAČENA KARADŽIĆEVA ŽALBA

Ocenjujući "bespredmetnim" pitanja koja je pokrenuo optuženi, Žalbeno veće je u celosti odbacilo žalbu Radovana Karadžića na odluku o obelodanjivanju materijala o sporazumu o imunitetu sa Holbrukom
HAG/DEN HAAG | 02.04.2009.

KARADŽIĆ ĆE OSPORAVATI SVE SEM "KLIMATSKIH PRILIKA"

Na konferenciji o stanju u postupku, Radovan Karadžić najavio da će na predstojećem suđenju osporavati sve – uključujući i takozvane nesporne činjenice koje predlaže tužilaštvo – sa izuzetkom "klimatskih prilika". "Ako kažu da je bilo sunčano, prihvatiću da je bilo sunčano", rekao je Karadžić
HAG/DEN HAAG | 01.04.2009.

KARADŽIĆEVI PRIGOVORI NA OPTUŽNICU I NADLEŽNOST SUDA

Radovan Karadžić prigovara na oblik optužnice po dva osnova, osporava nadležnost Tribunala da mu sudi za neke od zločina i traži da se jedan od oblika odgovornosti isključi iz optužbi za genocid i progone
HAG/DEN HAAG | 27.03.2009.

SUDIJE: KARADŽIĆ ZNA ENGLESKI

Nakon što je "pažljivo analiziralo" dokaze koje je tužilaštvo dostavilo, Pretresno veće koje Radovanu Karadžiću sudi za dvostruki genocid i druge zločine u Bosni i Hercegovini", utvrdilo da optuženi "razume engleski jezik dovoljno dobro za potrebe Pravilnika o postupku i dokazima"
HAG/DEN HAAG | 16.03.2009.

KARADŽIĆ INSISTIRA NA "TRANSPARETNOSTI"

Bivši lider bosanskih Srba Radovan Karadžić traži da se sve rasprave u njegovom predmetu odvijaju "u sudnici" i pred očima javnosti a ne na "privatnim konferencijama" u sali za sastanke Tribunala
HAG/DEN HAAG | 03.03.2009.

KARADŽIĆ: "OVAJ SUD NEMA PRAVO DA MI SUDI"

Bivši predsednik Republike Srpske odbio da se izjasni o izmenjenoj optužnici koju, kako je rekao, "osporava po osnovi sporazuma sa međunarodnom zajednicom čiji je predstavnik bio Ričard Holbruk". Sudija Bonomi se u ime Karadžića izjasnio da nije kriv ni po jednoj od 11 tačaka optužnice i pozvao sekretara suda da zakaže početak suđenja
HAG/DEN HAAG | 27.02.2009.

NOVO IZJAŠNJAVANJE KARADŽIĆA 3. MARTA

Pretresno vijeće odobrilo zahtjev tužioca da u optužnicu protiv bivšeg lidera bosanskih Srba uvrsti navode o ubistvu 140 ljudi u logoru Sušica kod Vlasenice. Karadžićevo izjašnjavanje o trećoj dopunjenoj optužnici zakazano za 3. mart ove godine
HAG/DEN HAAG | 20.02.2009.

ODGOĐENO IZJAŠNJAVANJE RADOVANA KARADŽIĆA

Umjesto izjašnjavanja bivšeg predsjednika Republike Srpske o navodima izmijenjene optužnice koja ga između ostalog tereti za dvostruki genocid u BiH povela se rasprava o tome da li se Karadžić sam zastupa pred sudom ili se "samo pretvara"

TV Tribunal 722 (31.03.2017.)

TRILEMA: Duplirati, smanjiti ili ukinuti kazne bivšim liderima Herceg Bosne

Predmeti

Kalendar

Izveštaji se dostavljaju pretplatnicima Sens-Tribunal Servisa, odmah pošto su napisani, dok su na web-sajtu u celini dostupni sledećeg dana u podne.