Pretraživati možete i po delovima reči radi preciznijih rezultata. Primer: ukucajte Optuž umesto Optužba X

Sense Tribunal

Karadžić

Radovan Karadžić

Vesti 851

HAG/DEN HAAG | 21.05.2009.

KARADŽIĆEV ZAHTEV "BESMISLEN I IRITANTAN"

Ratni izveštači ostaju na listi potencijalnih svedoka optužbe za predstojeće suđenje Radovanu Karadžiću budući da je Pretresno veće odbacilo zahtev optuženog da se, radi njihove "lične bezbednosti", oni ne pozivaju da svedoče pred međunarodnim sudom
HAG/DEN HAAG | 20.05.2009.

KARADŽIĆEVA BRIGA ZA DOBROBIT RATNIH IZVEŠTAČA

Bivši predsednik Republike Srpske traži od Pretresnog veća da ne prihvati svedočenja ratnih izveštača koji su navedeni na listi svedoka tužilaštva. Rad ratnih izveštača je "već opasan" a ako bi pojedincima bilo dozvoljeno da svedoče, ugrozili bi živote kolega koji žele da se pozovu na zagarantovano pravo da odbiju svedočenje
HAG/DEN HAAG | 19.05.2009.

ODBAČEN KARADŽIĆEV ZAHTEV ZA DISKVALIFIKACIJU SUTKINJE PIKAR

Odbacujući zahtev Radovana Karadžića za diskvalifikaciju francuske sutkinje Mišel Pikar, potpredsednik tribunala O-Gon Kwon ukazao da nema dokaza koji ukazuju na njenu pristrasnost
HAG/DEN HAAG | 14.05.2009.

ODBAČENA JOŠ DVA KARADŽIĆEVA PRIGOVORA NA OPTUŽNICU

Odbačeni prigovori bivšeg lidera bosanskih Srba na koncept višestrukog udruženog zločinačkog poduhvata i način na koji se u optužnici identifikuju njegovi članovi u ostali učesnici
HAG/DEN HAAG | 13.05.2009.

NEMA OBUSTAVE KARADŽIĆEVOG POSTUPKA

Odbačen zahtev Radovana Karadžića za obustavu postupka zbog navodnih zloupotreba tokom pretresa kuća supruge optuženog i jedne njegove rođake u decembru prošle i martu ove godine
HAG/DEN HAAG | 12.05.2009.

KARADŽIĆ OSPORAVA SVE EKSPERTSKE IZVEŠTAJE

Bivši predsednik Republike Srpske Radovan Karadžić osporava izveštaje eksperata tužilaštva i traži od Pretresnog veća da mu omogući unakrsno ispitivanje svakog od njih
HAG/DEN HAAG | 08.05.2009.

CENA KARADŽIĆEVOG IZBORA

"Kada optuženom nedostaje potrebno znanje prava ili pravne procedure u meri da time ometa ispravno i ekspeditivno vođenje postupka" – navodi se u odluci Žalbenog veća – "rešenje nije u plaćanju visoko kvalifikovanih pravnih savetnika već u ograničavanju prava optuženog da se sam zastupa"
HAG/DEN HAAG | 06.05.2009.

RAŠČIŠĆAVANJE TERENA ZA SUĐENJE KARADŽIĆU

Na konferenciji o stanju u postupku u predmetu bivšeg predsednika Republike Srpske, sudija Bonomi najavio da će se Pretresno veće ubrzo izjasniti o nerešenim prigovorima optuženog na nadležnosti i oblik optužnice. Karadžiću određen rok da do 25. maja dostavi novi podnesak o "imunitetu"
HAG/DEN HAAG | 05.05.2009.

TUŽILAC: "BESMISLEN" ZAHTEV RADOVANA KARADŽIĆA

Odgovor tužioca na podnesak kojim je optuženi, u ime "jednakosti oružja", tražio da Pretresno veće naloži predstavnicima tužilaštva da ubuduće sa medijima komuniciraju isključivo pisanim putem
HAG/DEN HAAG | 04.05.2009.

KARADŽIĆ TRAŽI DISKVALIFIKACIJU FRANCUSKE SUTKINJE

Kao predsednica Veća za ljudska prava BiH, formiranog od strane Saveta Evrope, sutkinja Mišel Pikar se, smatra Karadžić, "zalagala za muslimanske žrtve a protiv srpskog entiteta", što može stvoriti utisak o njenoj pristrasnosti. Karadžić će osporavati legitimnost Dejtonskih sporazuma kojima je uspostavljena Republika Srpska

TV Tribunal 722 (31.03.2017.)

TRILEMA: Duplirati, smanjiti ili ukinuti kazne bivšim liderima Herceg Bosne

Predmeti

Kalendar

Izveštaji se dostavljaju pretplatnicima Sens-Tribunal Servisa, odmah pošto su napisani, dok su na web-sajtu u celini dostupni sledećeg dana u podne.