Pretraživati možete i po delovima reči radi preciznijih rezultata. Primer: ukucajte Optuž umesto Optužba X

Sense Tribunal

Delić

Rasim Delić

Vesti 93

HAG/DEN HAAG | 27.11.2007.

NEPRIJAVLJENI ZLOČINI

Svjedok optužbe Muris Hadžiselimović tvrdi da Okružnom vojnom tužilaštvu u Zenici u periodu od 1993. do 1996. godine nije podnesena nijedna krvična prijava za zločine mudžahedina na području Zavidovića
HAG/DEN HAAG | 26.11.2007.

DELIĆ NA PRIVREMENOJ SLOBODI

Bivši komandant Generalštaba Armije BiH Rasim Delić na privremenoj slobodi tokom zimske pauze u radu Tribunala
HAG/DEN HAAG | 23.11.2007.

ULOGA VOJNE POLICIJE U OTKRIVANJU ZLOČINA

Na suđenju bivšem komandantu Generalštaba Armije BiH Rasimu Deliću optužba ispitala Zaima Mujeziovića, nekadašnjeg zapovjednika bataljona vojne policije Trećeg korpusa Armije BiH koji je svjedočio o ulozi vojne policije u utvrđivanju krivične odgovornosti pripadnika oružanih snaga u slučajevima koji spadaju u nadležnost vojnih sudova
HAG/DEN HAAG | 21.11.2007.

ISPITIVANJE RATNIH ZAROBLJENIKA

Na suđenju Rasimu Deliću svjedoči nekadašnji operativac Službe bezbjednosti Trećeg korpusa Armije BiH koji je 1995. godine u više navrata ispitivao zarobljene srpske vojnike među kojima su bila i trojica pripadnika VRS koje su zarobili mudžahedni tokom operacije Armije BiH na Vozući
HAG/DEN HAAG | 16.11.2007.

“NEKI DRUGI” MUDŽAHEDINI

Na suđenju Rasimu Deliću, zaštićeni svjedok optužbe potvrdio tezu odbrane da je odred El Mudžahid “de facto” bio sasvim druga vojska iako je, kako je naveo, “de jure’ bio u sastavu Armije BiH od 8. avgusta 1993. godine. Odbrana dokazivala da su zločine koji se pripisuju odredu El Mudžahid u Srednjoj Bosni činile neke druge grupe stranih ratnika a ne pripadnici odreda El Mudžahid, kako tvrdi tužilac
HAG/DEN HAAG | 15.11.2007.

SNIMAK DELIĆEVOG GOVORA UVRŠTEN U DOKAZE

Snimak govora bivšeg komandanta Generalštaba Armije BiH na tzv. oproštajnom sijelu odreda El Mudžahid 1. januara 1996. godine u Zenici uvršten u dokaze optužbe putem svjedočenja zaštićenog svjedoka “PW-9”
HAG/DEN HAAG | 14.11.2007.

SVJEDOK OPTUŽBE POTVRĐUJE TEZE ODBRANE

Na suđenju bivšem komandantu Generalštaba Armije BiH Rasimu Deliću za optužbu svjedočio bivši šef njegovog kabineta Ferid Buljubašić koji je u unakrsnom ispitivanju potvrdio sve što je tvrdila odbrana
HAG/DEN HAAG | 13.11.2007.

NOVA VERZIJA SUDBINE ZAROBLJENIH SRPSKIH VOJNIKA

Odbrana generala Rasima Delića ukazala na dokument VRS po kojem su grupu srpskih vojnika zarobljenih u Kestenu 11. septembra 1995. godine, na putu do Zavidovića zaustavili "muslimanski ekstremisti", potom pobili i zakopali u dvije masovne grobnice
HAG/DEN HAAG | 09.11.2007.

PSIHOLOŠKE LEKCIJE ODREDA EL MUDŽAHID

Nekadašnji komandant 328. brdske brigade Armije BiH Fuad Zilkić na suđenju Rasimu Deliću naveo da su pripadnici odreda El Mudžahid sva pitanja rješavali u saradnji sa komandantom 35. divizije Fadilom Hasanagićem. Po njegovim naredbama svjedok je u više navrata pretpočinjavao svoje vojnike odredu El Mudžahid koji ih je potom "psihološki" pripremao za predstojeća borbena dejstva
HAG/DEN HAAG | 07.11.2007.

PUTEVI OBAVEŠTAVANJA

Svedočenjem Džemala Vučkovića, bivšeg analitičara u Upravi bezbednosti Amije BiH, optužba nastoji da dokaže da je Rasim Delić bio obavešten o ponašanju pripadnika odreda El Mudžahid.

TV Tribunal 722 (31.03.2017.)

TRILEMA: Duplirati, smanjiti ili ukinuti kazne bivšim liderima Herceg Bosne

Predmeti

Kalendar

Do pokretanja novog SENSE portala nedeljni izveštaji neće imati novih sadržaja.