Pretraživati možete i po delovima reči radi preciznijih rezultata. Primer: ukucajte Optuž umesto Optužba X

Sense Tribunal

Delić

Rasim Delić

Vesti 93

HAG/DEN HAAG | 09.04.2008.

ČEMU PODSJEĆANJE NA ŽENEVSKE KONVENCIJE?

Pažnju sudija koje vode predmet protiv bivšeg komandanta Generalštaba Armije BiH privukao snimak u kojem general Delić krajem septembra 1995. godine podsjeća da cijevi Armije BiH “trebaju biti uperene prema neprijateljskim vojnicima a ne prema nedužnom narodu”. Sudije je, naime, zanimalo zašto je Delić - nakon operacije na području Ozrena - smatrao potrebnim podsjećati vojnike na Ženevske konvencije
HAG/DEN HAAG | 08.04.2008.

"NESHVAĆENA MISIJA" GENERALA DELIĆA

Na suđenju generalu Rasimu Deliću, njegov bivši pratilac Ismet Dedović kaže da su mediji u BiH u drugoj polovini 1995. godine negativno pisali o generalu Deliću jer "nisu shvatali njegovu misiju"
HAG/DEN HAAG | 04.04.2008.

NIJE BILO VRIJEME ZA ISTRAGE

U unakrsnom ispitivanju svjedok odbrane generala Delića poriče odgovornost za pokretanje istrage o sudbini oko 50 srpskih vojnika koje su od pripadnika njegove jedinice 10. septembra 1995. godine, kako tvrdi, oteli neidentifikovani Arapi. On sam nije mogao pokrenuti istragu pošto se "pucalo na sve strane" a pošto je o svemu izvijestio nadređene smatra da je time prestala njegova odgovornost
HAG/DEN HAAG | 03.04.2008.

DA LI SU MUDŽAHEDINI "PREUZELI" ILI "OTELI" ZAROBLJENIKE

Bivši pripadnik 328. brigade Armije BiH Izet Karahasanović potvrdio tezu odbrane o "otmici" grupe od oko 50 srpskih zarobljenika u selu Kesten, 10. septembra 1995. godine od strane grupe arapskih ratnika, ali nije mogao precizirati kojoj su jedinici oni pripadali pošto u to vrijeme, kako tvrdi, nije znao da pored odreda El Mudžahid na tom području ima i drugih grupa stranih ratnika
HAG/DEN HAAG | 02.04.2008.

SUDIJE: TUŽILAŠTVO PREKRŠILO OBAVEZU PREMA DELIĆU

Vijeće koje vodi predmet generala Rasima Delića konstatovalo da je tužilaštvo prekršilo svoju obavezu jer nije na vrijeme objelodanilo zbirku dokumenata iz Islamskog kulturnog instituta u Milanu. Odbrana traži odobrenje Pretresnog vijeća da ponovno unakrsno ispita svjedoka optužbe putem kojeg je u dokaze uveden sporni snimak Delićevog obraćanja na "oproštajnom sijelu" odreda El Mudžahid u Zenici
HAG/DEN HAAG | 27.03.2008.

ZAŠTO SE ARMIJA BIH NIJE OBRAČUNALA SA MUDŽAHEDINIMA

General Vahid Karavelić kaže da se bivši komandant Generalštaba Armije BiH Rasim Delić želio obračunati s mudžahedinima pošto je smatrao da "donose više štete nego koristi", ali da za to "najvjerovatnije" nije imao podršku vrhovnog komandanta Alije Izetbegovića
HAG/DEN HAAG | 26.03.2008.

NIJE BILO POLITIČKE VOLJE ZA OBRAČUN SA KRIMINALCIMA U ARMIJI BIH

General Vahid Karavelić tvrdi da je Armija BiH bila spremna obračunati se sa neposlušnim pojedincima u svojim redovima ali za to "nije bilo političke volje". Optuženi general Delić je, prema svjedoku, obavještavao Izetbegovića i članove Predsjedništva o problemima u redovima Armije ali je "rijetko dobijao dogovor"
HAG/DEN HAAG | 25.03.2008.

POLITIČARI PODRIVALI RATNE NAPORE ARMIJE BIH

Umirovljeni general Vahid Karavelić Vaha kaže da je Alija Izetbegović doprinio nedisciplini i doveo u pitanje ratne napore Armije BiH tako što je odobravao novčano stimulisanje pojedinaca poput Mušana Topalovića Cace i Ramiza Delalića Ćele
HAG/DEN HAAG | 18.03.2008.

MUDŽAHEDINI IZ ŽELJEZNOG POLJA

Svjedok odbrane generala Rasima Delića potvrdio da se u Željeznom Polju kod Žepča nalazio centar mudžahedina okupljenih oko Abu Zubeira. Ti mudžahedini, kako tvrdi, nisu bili u sastavu odreda El Mudžahid niti su pripadali nekoj drugoj jedinici Armije BiH
HAG/DEN HAAG | 17.03.2008.

KAKVO JE TO IME KOJE POČINJE SA "ABU"

Bivši načelnik u štabu Trećeg korpusa Hajrudin Hubo na suđenju Rasimu Deliću tvrdi da odred El Mudžahid nije dostavljao tražene podatke o svojim pripadnicima, već nepotpune i totalno beskorisne informacije. "Kakvi su to podaci", kaže svjedok, "kada svako ime počinje sa "Abu"

TV Tribunal 722 (31.03.2017.)

TRILEMA: Duplirati, smanjiti ili ukinuti kazne bivšim liderima Herceg Bosne

Predmeti

Kalendar

Do pokretanja novog SENSE portala nedeljni izveštaji neće imati novih sadržaja.