Pretraživati možete i po delovima reči radi preciznijih rezultata. Primer: ukucajte Optuž umesto Optužba X

Sense Tribunal

Đorđević - "Kosovo"

Vlastimir Đorđević

Vesti 205

HAG/DEN HAAG | 19.02.2010.

"POSEBAN ČOVEK" U ODBRANU ĐORĐEVIĆA

Svedočeći na suđenju policijskom generalu Vlastimiru Đorđeviću, penzionisani pukovnik VJ Milutin Filipović rekao da je "golim rukama" prenosio eksplodirane NATO projektile sa osiromašenim uranijumom iz predgrađa u centar Prištine, na šta je tužilac, kada je shvatio da se ne radi o grešci u prevodu, primetio da bi svedok morao biti "zaista poseban čovek" jer je preživeo direktan kontakt sa radioaktivnom municijom
HAG/DEN HAAG | 17.02.2010.

"IMITACIJA ISELJAVANJA" STANOVNIŠTVA IZ PRIŠTINE

Penzionisani pukovnik VJ Milutin Filipović tvrdi da je u Prištini za vreme NATO intervencije 1999. godine uočio "imitaciju iseljavanja" u kolonama "kružnog i polukružnog tipa" u kojima su albanski civili napuštali grad i odmah zatim se vraćali na mesta sa kojih su pošli
HAG/DEN HAAG | 16.02.2010.

"NEKI NAVODNI ZLOČIN NAD NEKIM CIVILIMA"

Svedočeći na poziv odbrane bivšeg načelnika javne bezbednosti srpskog MUP Vlastimira Đorđevića, penzionisani general VJ Miloš Đošan rekao da nikada nije informisan o učešću policajaca ubistvu 20 albanskih žena i dece u đakovičkoj ulici Miloša Gilića u aprilu 1999 godine. Štaviše, tvrdi da ne može sa sigurnošću da kaže da se zločin uopšte dogodio
HAG/DEN HAAG | 15.02.2010.

PORICANJE ZLOČINA U ĐAKOVICI

Bivši komandant 52. brigade VJ Miloš Đošan tvrdi da do njega nikada nije došao izveštaj o učešću jedinica vojske i policije u spaljivanju starog jezgra Đakovice i ubistvima i proterivanju civila iz naselja Ćerim i sela Korenica i Meja 1999. godine, navedenim u optužnici protiv policijskog generala Vlastimira Đorđevića
HAG/DEN HAAG | 12.02.2010.

DA LI JE DOKUMENT "VIŠKA" UOPŠTE VIŠAK?

Branioci policijskog generala Vlastimira Đorđevića izveli na klupu za svedoke bivšeg radnika Arhiva VJ – zastavnika Dušana Mladenovskog – koji tvrdi da je pismo komandanta Treće armije s kraja maja 1999. godine o zločinima policije na Kosovu zavedeno "naknadno i nezakonito". Optužba, međutim, ukazuje da je dokument u arhiv VJ zaveo upravo svedok
HAG/DEN HAAG | 11.02.2010.

ĐORĐEVIĆ SE BRANI ZAKASNELIM OJDANIĆEVIM NAREĐENJEM

Policijski general Vlastimir Đorđević se od optužbi za zločine nad albanskim civilima 1999. godine brani naređenjem načelnika Generalštaba VJ Dragoljuba Ojdanića u kojem se traži sprečavanje tih zločina. Naređenje je izdato mesec dana nakon što je tadašnja glavna tužiteljica Luiz Arbur pismeno upozorila državni vrh SRJ na teška kršenja ljudskih prava u pokrajini
HAG/DEN HAAG | 10.02.2010.

(NE)SARADNJA VOJSKE SA KOSOVSKIM VERIFIKATORIMA

Penzionisani pukovnik Kosta Novaković tvrdi da je VJ 1998. i 1999. godine strogo poštovala sporazum o uspostavljanju Kosovske verifikacione misije OEBS, čiji je jedan od potpisnika i optuženi Vlastimir Đorđević, dok je tužiteljica ukazivala da verifikatorima nikada nisu dostavljeni ni početni podaci o broju vojnika i količini naoružanja u pokrajini
HAG/DEN HAAG | 09.02.2010.

DA LI JE PAVKOVIĆ PISAO SAM SEBI?

Odbrana policijskog generala Vlastimira Đorđevića osporava autentičnost pisma generala Pavkovića upućenog načelniku Generalštaba Ojdaniću u kojem ga krajem maja 1999. godine izveštava o zločinima policije na Kosovu. Branioci sugerišu da je pismo zavedeno naknadno, kada je Pavković postavljen na Ojdanićevo mesto, što bi značilo da je bivši komandant Treće armije u nastojanju da izbegne optužnicu za kosovske zločine zapravo pisao – sam sebi
HAG/DEN HAAG | 08.02.2010.

NEVIDLJIVE IZBEGLICE

Mada je u izjavi predstavnicima odbrane naveo da je 1999. godine više od 800.000 albanskih civila napustilo Kosovo, bivši načelnik Odeljenja za granične poslove VJ Rade Čučak tvrdi da prilikom obilaska svojih jedinica u pokrajini nikada nije video masovne prelaske granice, ograđujući se navodom da je za granične prelaze bila zadužena policija a ne vojska
HAG/DEN HAAG | 05.02.2010.

ŠTA JE TO GRANICA

Svedočeći u odbranu Vlastimira Đorđevića, penzionisani pukovnik VJ Rade Čučak rekao da je vojska zbog čestih incidenata 1998. i 1999. godine proširila granični pojas i tako omogućila veći manevarski prostor svojim jedinicama. Svedok "podučio" sudije u vezi sa nekim vojno-geografskim pitanjima, iznoseći, između ostalog, i definiciju međudržavne granice

TV Tribunal 722 (31.03.2017.)

TRILEMA: Duplirati, smanjiti ili ukinuti kazne bivšim liderima Herceg Bosne

Predmeti

Kalendar

Do pokretanja novog SENSE portala nedeljni izveštaji neće imati novih sadržaja.