Pretraživati možete i po delovima reči radi preciznijih rezultata. Primer: ukucajte Optuž umesto Optužba X

Sense Tribunal

Đorđević - "Kosovo"

Vlastimir Đorđević

Vesti 205

HAG/DEN HAAG | 25.03.2010.

OSPORAVANJE NALAZA O UBISTVIMA KOSOVSKIH CIVILA

Svedočeći na poziv odbrane policijskog generala Vlastimira Đorđevića, beogradski patolog Zoran Stanković tvrdi da su nalazi francuskih i austrijskih forenzičara o ubistvima albanskih civila na više lokacija na Kosovu 1999. godine "neprihvatljivi" i tvrdi da, suprotno navodima optužnice, u selima Kotlina i Izbica nisu ubijeni civili
HAG/DEN HAAG | 24.03.2010.

SVEDOK ODBRANE SE BRANI OD OPTUŽBI ZA KOSOVSKE ZLOČINE

Kada mu je tužiteljica na suđenju policijskom generalu Vlastimiru Đorđeviću predočila više dokumenata iz kojih se vide da ga svedoci zločina terete za (sa)učešće u proterivanju i prebijanju kosovskih Albanaca 1998. i 1999. godine, bivši načelnik policije u Dečanima Vukmir Mirčić odgovorio da se radi o "izmišljotinama" sa ciljem da se "kroz njega" ocrne MUP i država Srbija
HAG/DEN HAAG | 23.03.2010.

NI "LEPE REČI" NISU POMAGALE

Svedok odbrane policijskog generala Vlastimira Đorđevića tvrdi da je OVK u proleće 1999. godine pozivala svoje sunarodnike da napuste Kosovo, dok ih je u isto vreme srpska policija na "lep i kulturan način" ubeđivala da ostanu
HAG/DEN HAAG | 22.03.2010.

TUŽILAC: "OGRANIČAVANJE OGRANIČENE AUTONOMIJE KOSOVA"

U unakrsnom ispitivanju bivšeg predsednika Skupštine Kosova Vukašina Jokanovića tužilac sugerisao da je 1989. godine srpska vlast "ograničila ionako ograničenu autonomiju" Kosova, a svedok odgovara da je ustav promenjen u skladu sa evropskim standardima i da je predstavljao "kombinaciju nemačkog i francuskog" najvišeg pravnog akta
HAG/DEN HAAG | 19.03.2010.

ZNAČAJ ISTORIJE KOSOVA ZA ZLOČINE IZ 1999. GODINE

Uprkos upozorenju predsedavajućeg sudije Parkera da se optužnica protiv generala Vlastimira Đorđevića odnosi na 1999. godinu i da Pretresno veće nije sklono da sluša predugačke istorijske uvode, branilac nije odustao od detaljnog ispitivanja bivšeg srpskog političara Vukašina Jokanovića o situaciji na Kosovu od 1968. godine do danas
HAG/DEN HAAG | 18.03.2010.

DA LI JE NA KOSOVU VLADALO "ROBOVLASNIČKO UREĐENJE"

Suočena sa brojnim navodima o mučenjima kosovskih Albanaca u srpskim zatvorima 1998. i 1999. godine, svedokinja odbrane Vlastimira Đorđevića – bivši istražni sudija iz Prištine Danica Marinković - pozvala tužiteljicu da ne predočava "samo negativne primere", nego i "nešto pozitivno", jer ovako izgleda "da smo živeli u robovlasničkom uređenju"
HAG/DEN HAAG | 17.03.2010.

ODBRANA "PROŠIRUJE" OPTUŽNICU PROTIV GENERALA ĐORĐEVIĆA

Mada se incident u kosovskom selu Račak ne navodi u optužnici protiv policijskog generala Vlastimira Đorđevića, njegovi branioci nastavili da dokazuju da 15. januara 1999. godine na toj lokaciji nisu ubijeni civili već pripadnici OVK
HAG/DEN HAAG | 16.03.2010.

ŠTA JE ISTRAŽIVALO SRPSKO PRAVOSUĐE

Bivši istražni sudija iz Prištine Danica Marinković odgovarala na pitanja branioca o uviđajima na mestima napada OVK i NATO, načinu istrage krivičnih dela u kontinentalnom pravnom sistemu i svemu ostalom... osim o zločinima za koje se tereti policijski general Vlastimir Đorđević u čiju odbrani svedoči
HAG/DEN HAAG | 15.03.2010.

"ZAMAGLJENO" SEĆANJE SVEDOKA ODBRANE

Kada mu je tužilac na suđenju generalu Vlastimiru Đorđeviću predočio vojne izveštaje sa navodima da je 1999. policija sa vojskom učestvovala u napadima na sela u kojima su počinjeni zločini nad kosovskim Albancima, bivši policajac iz Uroševca Radomir Mitić rekao da se tih događaja seća "kao kroz maglu", ali je siguran da spaljivanja kuća i proterivanja civila nije bilo
HAG/DEN HAAG | 12.03.2010.

POLICAJAC IZ "DRUGOG SVETA"

Kada mu je tužilac predočio nekoliko izjava kosovskih Albanaca u kojima opisuju torturu kojoj su bili izloženi 1998. i 1999. godine u zgradi SUP u Uroševcu, bivši policajac iz tog grada Radomir Mitić, tvrdio da o tome ne zna ništa... baš kao da je "u nekom drugom svetu živeo"

TV Tribunal 722 (31.03.2017.)

TRILEMA: Duplirati, smanjiti ili ukinuti kazne bivšim liderima Herceg Bosne

Predmeti

Kalendar

Do pokretanja novog SENSE portala nedeljni izveštaji neće imati novih sadržaja.