Pretraživati možete i po delovima reči radi preciznijih rezultata. Primer: ukucajte Optuž umesto Optužba X

Sense Tribunal

Bosna i Hercegovina protiv SCG

Međunarodni sud pravde

Vesti 38

HAG/DEN HAAG | 02.03.2006.

MOZAIK BOSANSKOG GENOCIDA

Ukazujući na činjenice koje je utvrdio Haški tribunal razmatrajući "pojedinačne, vremenski i teritorijalno ograničene" slučajeve, zastupnici bosanske strane su slučaj "BiH protiv SCG" predstavili kao veliki mozaik, sastavljen od bezbroj pojedinačnih i ograničenih slučajeva, koji će kada bude konačno složen pružiti jasnu sliku genocida
HAG/DEN HAAG | 02.03.2006.

SILOVANJA NISU BILA "KOLATERALNA ŠTETA" ORUŽANOG SUKOBA

Seksualno nasilje nad bošnjačkim ženama, prema pravnim zastupnicima BiH u raspravi pred Međunarodnim sudom pravde, jasno ukazuje na nameru da se jedna etnička grupa uništi ili natera da napusti teritoriju na kojoj je trebalo da nastane "država svih Srba."
HAG/DEN HAAG | 01.03.2006.

OBAVEZA DA SE SPREČI GENOCID JE UNIVERZALNA

"Ako ne spreče genocid koji odmetnuti lideri i kriminalci vrše u njihovo ime ili, još gore, ako učestvuju u njemu, onda i građani i njihove države moraju barem da preuzmu deo tereta na obnavljanju uništenih života i društvenog tkiva preživelih" – rekao profesor Tomas Frenk trećeg dana rasprave u slučaju "BiH protiv SCG."
HAG/DEN HAAG | 01.03.2006.

VARVARSKO UNIŠTAVANJE VERSKIH I KULTURNIH SPOMENIKA

Kao o jednom od bitnih elemenata genocida, pravni zastupnici BiH su danas pred Međunarodnim sudom pravde govorili o uništavanju verskih objekata i spomenika kulture bosanskih Muslimana i Hrvata, sa ciljem da se ti narodi više nikada ne vrate u mesta iz kojih su isterani
HAG/DEN HAAG | 28.02.2006.

PRELIMINARNI I PREVENTIVNI ARGUMENTI BIH O NADLEŽNOSTI

Francuski profesor Alen Pele je danas, "iz predostrožnosti", izneo "samo neke od argumenata o pitanju nadležnosti", ukazujući da pravni zastupnici BIH imaju "arsenal drugih argumenata koje će upotrebiti ako se za tim ukaže potreba."
HAG/DEN HAAG | 28.02.2006.

BIH "OTVORILA KARTE"

Pravni zastupnici Sarajeva najavili na koji će način pred Međunarodnim sudom pravde dokazivati da je u Bosni i Hercegovini počinjen genocid i da je za njega odgovorna tadašnja SRJ a sadašnja SCG
HAG/DEN HAAG | 27.02.2006.

"CUNAMI" KOJI JE UNIŠTIO KARAKTER BIH

Na otvaranju rasprave pred Međunarodnim sudom pravde, glavni pravni zastupnik BiH je događaje između 1992. i 1995. godine opisao kao "cunami koji je proizveo čovek", a ne priroda. Cilj rasprave je, rekao je Softić, da se utvrdi istina koja, priznaje on, "može biti bolna za građane Srbije i Crne Gore i Republike Srpske", ali ne toliko koliko je "neizmeran bol koji je nanet nesrpskom stanovništvu u BiH
HAG/DEN HAAG | 27.02.2006.

MLADIĆ JE SPROVODIO PLAN BEOGRADA, A NE PALA

Beograd, prema holandskom advokatu Van den Bisenu, zameniku pravnog zastupnika BiH, nije odgovoran zato što je "pomagao i podržavao bosanske Srbe", već zato što je bio "stariji partner" u zajedničkom poduhvatu i savezništvu sa Palama, čiji su lideri ostvarivali političke smernice iz Beograda

TV Tribunal 722 (31.03.2017.)

TRILEMA: Duplirati, smanjiti ili ukinuti kazne bivšim liderima Herceg Bosne

Predmeti

Kalendar

Do pokretanja novog SENSE portala nedeljni izveštaji neće imati novih sadržaja.