Pretraživati možete i po delovima reči radi preciznijih rezultata. Primer: ukucajte Optuž umesto Optužba X

Sense Tribunal

Bosna i Hercegovina protiv SCG

Međunarodni sud pravde

Vesti 38

HAG/DEN HAAG | 19.04.2006.

OBRAZAC ZLOČINA OTKRIVA GENOCIDNU NAMERU POČINIOCA

Pravni zastupnici Sarajeva osporavaju stavove Beograda u vezi sa interpretacijama Konvencije o genocidu i njenom primenljivošću na spor "BiH protiv SCG." To što je Beograd pomagao Fikreta Abdića nije dokaz nepostojanja genocidne namere protiv Muslimana, već "maksimalna perverzija" kojom je "posejano seme samorazaranja u grupu koja je na meti" i kojom se "članovi grupe koriste za uništenje te grupe" – istakla je danas profesor Brižit Stern
HAG/DEN HAAG | 18.04.2006.

ŠTA BEOGRAD NIJE POKAZAO MEĐUNARODNOM SUDU

Na početku druge runde argumenata u sporu "BiH protiv SCG", pravni zastupnik Sarajeva ukazao čime je sve Beograd mogao da ospori optužbe za genocid... ali je "propustio" to da prezentira Međunarodnom sudu pravde
HAG/DEN HAAG | 18.04.2006.

DELIMIČNO PRIZNANJE "PREVENTIVNOG GENOCIDA"

Insistirajući u prvoj rundi argumenata pred Međunarodnim sudom pravde na strahu bosanskih Srba da im se ne ponovi genocid iz Dugog svetskog rata, predstavnici SCG su, smatra francuski profesor Alen Pele, "delimično priznali da su u Bosni počinili 'preventivni genocid', kako im se to opet ne bi dogodilo."
HAG/DEN HAAG | 29.03.2006.

ROUZ: BEOGRAD JE POMAGAO ALI NIJE KONTROLISAO MLADIĆA

Sedam svedoka SCG je, proteklih dana, uveravalo sudije najvišeg svetskog suda da je u BiH vođen građanski rat za teritorije u kojem su učestvovale tri strane, da je zločina bilo na svim stranama, da Beograd nije imao nikakvu kontrolu nad bosanskim Srbima, Republikom Srpskom i njenom vojskom, pa da otuda ne može da snosi odgovornost ni za eventualni genocid, ukoliko je do njega uopšte došlo.
HAG/DEN HAAG | 28.03.2006.

MLADIĆ JE BIO MILOŠEVIĆEV "AGENT"

Da bi ilustrovao zašto je Mladićeve redovne konsultacije sa Miloševićem smatrao krajnje neuobičajenim, britanski general Ričard Danet ukazao da bi to bilo kao kada bi on, kao komandant kopnenih snaga Velike Britanije, išao u Pariz da se sa francuskim predsednikom konsultuje o vojnim operacijama u Severnoj Irskoj. Andraš Ridlmajer, drugi ekspert BiH pred Međunarodnim sudom pravde, rekao da je paralelno sa etničkim čišćenjem nesrpskog stanovništva "transformisan i kulturni pejzaž" Bosne, tako što je očišćen od minareta i zvonika katoličkih crkava. Oni su "nestajali zajedno sa ljudima koji su nekada u ta obeležja gledali kao u vidljive znake svog prisustva na toj zemlji."
HAG/DEN HAAG | 23.03.2006.

NASTAVAK SVEDOČENJA PRED MEĐUNARODNIM SUDOM PRAVDE

Prvi svedok Beograda, umesto Zorana Lilića koji je odbio da dođe u Hag bez "blagoslova" premijera Koštunice i predsednika Tadića, bio je bivši predsednik vlade RS, Vladimir Lukić
HAG/DEN HAAG | 22.03.2006.

"NEVOLJNI SVEDOK" ZORAN LILIĆ

Kao i 2002. godine na suđenju Slobodanu Miloševiću, bivši predsednik SRJ i sada odbija da svedoči pred Međunarodnim sudom pravde bez "blagoslova" Vojislava Koštunice i države koja ga je pozvala kao svedoka
HAG/DEN HAAG | 20.03.2006.

BIH IZVODI SAMO DVA SVEDOKA

Britanski general Ričard Danet je drugi, i poslednji, svedok bosansko-hercegovačke strane na raspravi pred Međunarodnim sudom pravde. Da li će SCG ostati bez svog "ključnog svedoka" – bivšeg predsednika SRJ Zorana Lilića
HAG/DEN HAAG | 17.03.2006.

POČELO SASLUŠAVANJE SVEDOKA

Rasprava u sporu "BiH protiv" SCG pred Međunarodnim sudom pravde nastavljena saslušavanjem svedoka. Svedočenja su javna, ali se njihov sadržaj ne sme objavljivati do 28. marta, kada se završava ova faza rasprave. Prvi svedok BiH je Andras Ridlmajer, ekspert Harvardskog univerziteta za Otomansko kulturno nasleđe na Balkanu
HAG/DEN HAAG | 15.03.2006.

BEOGRAD: GENOCID JE PLOD "RATNE PROPAGANDE" SARAJEVA

Pravni zastupnici SCG tvrde da je BiH bila "veoma uspešna u ratnoj propagandi" i da su tvrdnje o genocidu jedan od plodova te propagande

TV Tribunal 722 (31.03.2017.)

TRILEMA: Duplirati, smanjiti ili ukinuti kazne bivšim liderima Herceg Bosne

Predmeti

Kalendar

Do pokretanja novog SENSE portala nedeljni izveštaji neće imati novih sadržaja.