HAG/DEN HAAG | 30.10.2008.

"HRVATSKA PROTIV SRBIJE": PRESUDA O NADLEŽNOSTI 18. NOVEMBRA

U utorak, 18. novembra ove godine biće poznato da li se Međunarodni sud pravde smatra nadležnim da raspravlja u sporu koji je Hrvatska pokrenula protiv Srbije, tražeći da se Beograd proglasi odgovornim za kršenje Konvencije o sprečavanju i kažnjavanju zločina genocida

Međunarodni sud pravde će u utorak, 18. novembra ove godine saopštiti da li se smatra nadležnim da raspravlja u sporu koji je pokrenut u junu 1999. godine zahtevom Hrvatske da se tadašnja SR Jugoslavija a sadašnja Srbija proglasi odgovornom za kršenje Konvencije o sprečavanju i kažnjavanju zločina genocida tokom rata 1991. do 1995. godine.

Na preliminarnoj raspravi u maju ove godine, Srbija je osporavala nadležnost Međunarodnog suda pravde, tvrdeći da SRJ u vreme kada je Hrvatska podnela tužbu nije bila članica UN, niti potpisnica Statuta suda zbog čega ne može da bude ni strana u sporu pred najvišim pravosudnim organom UN koji rešava u sporovima između država. Hrvatska je tvrdila da je Beograd imao "specijalni i jedinstven" odnos sa UN koji je uključivao "atribute članstva" i pristup Međunarodnom sudu pravde.

Najviši svetski sud je proteklih godina šest puta potvrdio svoju nadležnost u sporu "BiH protiv SR Jugoslavije", odnosno Srbije, dok se samo jednom proglasio nenadležnim. Bilo je to u sporu koji je SRJ pokrenula protiv zemalja-članica NATO, optužujući ih za "nelegalnu upotrebe sile" 1999. godine.