HAG/DEN HAAG | 07.03.2006.

"DELIMIČNO PRIZNANJE" SCG SREBRENIČKIH ZLOČINA

Odgovornost države za zločin genocida se, prema zastupniku bosanske strane Luiđiju Kondoreliju, ne može se prebacivati na bivši "nedemokratski režim terora i smrti", budući da je taj režim bio "međunarodno priznata vlast" i da sadašnja SCG, po principu državnog kontinuiteta, snosi odgovornost za dela prethodnih vlasti

Deklaracijom kojom su u junu prošle godine osudile zločin u Srebrenici, vlasti Srbije i Crne Gore su – prema italijanskom profesoru Luiđiju Kondoreliju/Luigi Condorelli – "priznali odgovornost države" za ono što se dogodilo u julu 1995. godine. Međutim to priznanje je, smatra on, "delimično" iz dva razloga.

Prvo, odgovornost za Srebrenicu se tim priznanjem sa države prebacuje na bivši "nedemokratski režim terora i smrti." No, taj je režim, ukazao je Kondoreli, bio "međunarodno priznata vlast" i sadašnja SCG, po principu državnog kontinuiteta, snosi odgovornost za najteža kršenja međunarodnog prava počinjena od strane prethodne vlasti iste države. "Učešće jugoslovenske države u srebreničkom genocidu je jasno jer je sistematsko ubijanje hiljada ljudi zahtevalo veoma precizan plan da bi se etnički očistio taj deo BIH", smatra Kondoreli.

Drugi razlog zbog kojeg je priznanje SCG tek "delimično" je činjenica da se zločini u Srebrenici u Deklaraciji opisuju kao "masakr", mada se u pravosnažnim presudama Haškog tribunala ubistvo više od 7.000 muškaraca i deportacija oko 25.000 žena i dece kvalifikuju kao genocid.

Uprkos ovim manjkavostima, profesor Kondoreli je Deklaraciju o Srebrenici ocenio kao "lepe i plemenite reči" i "korak u pravom pravcu", pošto se u njoj zahteva da budu kažnjeni svi koji su naredili, organizovali i činili ratne zločine ali to, po njemu, "nije dovoljno." Te reči su, smatra Kondoreli, "tražile da budu izgovorene", ali osim moralne i političke po njemu je bitna i međunarodno pravna odgovornost države za akte genocida, koju će utvrditi najviši svetski sud.