HAG/DEN HAAG | 28.02.2006.

PRELIMINARNI I PREVENTIVNI ARGUMENTI BIH O NADLEŽNOSTI

Francuski profesor Alen Pele je danas, "iz predostrožnosti", izneo "samo neke od argumenata o pitanju nadležnosti", ukazujući da pravni zastupnici BIH imaju "arsenal drugih argumenata koje će upotrebiti ako se za tim ukaže potreba."

Nakon što je juče, na otvaranju rasprave u sporu "BiH protiv SCG", predsednica Međunarodnog suda pravde Rozalin Higins/Rosalyn Higgins saopštila da će pravni zastupnici Beograda moći da u okviru svoje runde pravnih argumenata govore i o pitanju nadležnosti, francuski profesor Alen Pele/Alain Pellet je danas, kako je rekao "iz predostrožnosti", izneo preliminarne argumente bosansko-hercegovačke strane o tom pitanju.

Nadležnost Međunarodnog suda da rešava u ovom sporu je, tvrdi Pele, potvrđena ni manje ni više nego četiri puta: u aprilu i septembru 1993. godine prilikom izricanja "privremenih zaštitnih mera", u julu 1996. kada su odbačeni prigovori SRJ u vezi sa nadležnošću i, konačno, u februaru 2003. godine kada je odbačen zahtev Beograda za reviziju presude iz 1996. godine.

Činjenica da je Međunarodni sud u decembru 2004. godine presudio da nije nadležan u sporu koji je SRJ pokrenula protiv osam zemalja-članica NATO, po profesoru Peleu, "nema nikakvog uticaja" u sporu o kojem se sada raspravlja. Presude Međunarodnog suda, ukazao je on, imaju obavezujuću snagu "samo za strane i samo u sporu na koji se odnose", tako da se ne mogu primenjivati na druge strane i druge sporove. Pored toga, ukazao je Pele, u slučaju "SRJ protiv NATO", ni jedna od strana nije iznosila argumente u prilog nadležnosti Međunarodnog suda, pa je po njemu bilo logično da se sud proglasi nenadležnim budući da su mu to osporavale obe strane: i SRJ i NATO.

Francuski profesor smatra da je odluka iz 1996. "definitivna" i da se, nakon što je razmotren i odbačen zahtev SRJ za reviziju, ona više "ne može osporavati na bilo koji način."

Alen Pele je naglasio da su to "samo neki od argumenata o pitanju nadležnosti", koje je izneo "iz predostrožnosti", a da bosansko-hercegovački tim raspolaže "arsenalom drugih argumenata koje će upotrebiti ako se za tim ukaže potreba."