HAG/DEN HAAG | 05.03.2006.
Druga sedmica rasprave pred Međunarodnim sudom pravde

U PONEDELJAK O FINANSIJAMA I PARAVOJSKAMA

U nastavku rasprave u sporu "BiH protiv SCG", zastupnici Sarajeva će u ponedeljak iznositi detaljnije argumente o finansijskim vezama Beograda i administracije i vojske bosanskih Srba, kao i o ulozi Srbije u formiranju, opremanju i upućivanju u BiH paravojnih formacija. Od srede argumenti Beograda.
HAG/DEN HAAG | 03.03.2006.

ODGOVORNOST BEOGRADA ZA GENOCID

Pošto smatraju da su u prva četiri dana rasprave dokazali da je izvršen genocid, zastupnici BiH pred Međunarodnim sudom pravde prešli na dokazivanje odgovornosti Beograda za taj zločin
HAG/DEN HAAG | 02.03.2006.

MOZAIK BOSANSKOG GENOCIDA

Ukazujući na činjenice koje je utvrdio Haški tribunal razmatrajući "pojedinačne, vremenski i teritorijalno ograničene" slučajeve, zastupnici bosanske strane su slučaj "BiH protiv SCG" predstavili kao veliki mozaik, sastavljen od bezbroj pojedinačnih i ograničenih slučajeva, koji će kada bude konačno složen pružiti jasnu sliku genocida
HAG/DEN HAAG | 02.03.2006.

SILOVANJA NISU BILA "KOLATERALNA ŠTETA" ORUŽANOG SUKOBA

Seksualno nasilje nad bošnjačkim ženama, prema pravnim zastupnicima BiH u raspravi pred Međunarodnim sudom pravde, jasno ukazuje na nameru da se jedna etnička grupa uništi ili natera da napusti teritoriju na kojoj je trebalo da nastane "država svih Srba."
HAG/DEN HAAG | 01.03.2006.

OBAVEZA DA SE SPREČI GENOCID JE UNIVERZALNA

"Ako ne spreče genocid koji odmetnuti lideri i kriminalci vrše u njihovo ime ili, još gore, ako učestvuju u njemu, onda i građani i njihove države moraju barem da preuzmu deo tereta na obnavljanju uništenih života i društvenog tkiva preživelih" – rekao profesor Tomas Frenk trećeg dana rasprave u slučaju "BiH protiv SCG."
HAG/DEN HAAG | 01.03.2006.

VARVARSKO UNIŠTAVANJE VERSKIH I KULTURNIH SPOMENIKA

Kao o jednom od bitnih elemenata genocida, pravni zastupnici BiH su danas pred Međunarodnim sudom pravde govorili o uništavanju verskih objekata i spomenika kulture bosanskih Muslimana i Hrvata, sa ciljem da se ti narodi više nikada ne vrate u mesta iz kojih su isterani
HAG/DEN HAAG | 28.02.2006.

PRELIMINARNI I PREVENTIVNI ARGUMENTI BIH O NADLEŽNOSTI

Francuski profesor Alen Pele je danas, "iz predostrožnosti", izneo "samo neke od argumenata o pitanju nadležnosti", ukazujući da pravni zastupnici BIH imaju "arsenal drugih argumenata koje će upotrebiti ako se za tim ukaže potreba."
HAG/DEN HAAG | 28.02.2006.

BIH "OTVORILA KARTE"

Pravni zastupnici Sarajeva najavili na koji će način pred Međunarodnim sudom pravde dokazivati da je u Bosni i Hercegovini počinjen genocid i da je za njega odgovorna tadašnja SRJ a sadašnja SCG
HAG/DEN HAAG | 27.02.2006.

"CUNAMI" KOJI JE UNIŠTIO KARAKTER BIH

Na otvaranju rasprave pred Međunarodnim sudom pravde, glavni pravni zastupnik BiH je događaje između 1992. i 1995. godine opisao kao "cunami koji je proizveo čovek", a ne priroda. Cilj rasprave je, rekao je Softić, da se utvrdi istina koja, priznaje on, "može biti bolna za građane Srbije i Crne Gore i Republike Srpske", ali ne toliko koliko je "neizmeran bol koji je nanet nesrpskom stanovništvu u BiH
HAG/DEN HAAG | 27.02.2006.

MLADIĆ JE SPROVODIO PLAN BEOGRADA, A NE PALA

Beograd, prema holandskom advokatu Van den Bisenu, zameniku pravnog zastupnika BiH, nije odgovoran zato što je "pomagao i podržavao bosanske Srbe", već zato što je bio "stariji partner" u zajedničkom poduhvatu i savezništvu sa Palama, čiji su lideri ostvarivali političke smernice iz Beograda
HAG/DEN HAAG | 26.02.2006.
U ponedeljak pred Međunarodnim sudom pravde

POČINJE RASPRAVA U SLUČAJU "BIH PROTIV SCG"

Suština trinaestogodišnjeg spora: da li je u BiH počinjen genocid i da li je za to odgovorna bivša SRJ a sadašnja SCG? Pravnim zastupnicima BiH, na kojima je teret dokazivanja, mogle bi pomoći i neke presude Haškog tribunala, koje Međunarodni sud može, ali i ne mora, uvažiti
HAG/DEN HAAG | 15.12.2004.

MEĐUNARODNI SUD NENADLEŽAN U SLUČAJU "SCG PROTIV NATO"

Jednoglasno prihvaćeni argumenti zemalja-članica NATO da SRJ - u trenutku pokretanja spora - nije bila članica UN i Medjunarodnog suda, kao ni potpisnica Konvencije o genocidu
HAG/DEN HAAG | 05.12.2004.

ODLUKA O NADLEŽNOSTI U SPORU "SCG PROTIV NATO" 15. DECEMBRA

U Medjunarodnom sudu pravde u Hagu najavljeno da će odluka o nadležnosti i prihvatljivosti spora koji je SRJ 1999. pokrenula protiv osam zemalja-članica NATO biti saopštena 15. decembra u 15 časova.
HAG/DEN HAAG | 25.06.2004.

SCG ZA ODLAGANJE RASPRAVE PRED MEDJUNARODNIM SUDOM

Dok BiH želi da usmena rasprava o tužbi protiv SCG počne "što pre", druga strana smatra da s njom treba sačekati do odluka suda o nadležnosti u sporovima SCG sa Hrvatskom i NATO
HAG/DEN HAAG | 21.04.2004.

SRBIJA I CRNA GORA NE ODUSTAJE OD SPORA SA NATO

Beograd traži od Medjunarodnog suda pravde da "rasvetli" medjunarodno-pravni status SR Jugoslavije izmedju 1992. i 2000. godine