HAG/DEN HAAG | 28.03.2006.

MLADIĆ JE BIO MILOŠEVIĆEV "AGENT"

Da bi ilustrovao zašto je Mladićeve redovne konsultacije sa Miloševićem smatrao krajnje neuobičajenim, britanski general Ričard Danet ukazao da bi to bilo kao kada bi on, kao komandant kopnenih snaga Velike Britanije, išao u Pariz da se sa francuskim predsednikom konsultuje o vojnim operacijama u Severnoj Irskoj. Andraš Ridlmajer, drugi ekspert BiH pred Međunarodnim sudom pravde, rekao da je paralelno sa etničkim čišćenjem nesrpskog stanovništva "transformisan i kulturni pejzaž" Bosne, tako što je očišćen od minareta i zvonika katoličkih crkava. Oni su "nestajali zajedno sa ljudima koji su nekada u ta obeležja gledali kao u vidljive znake svog prisustva na toj zemlji."
HAG/DEN HAAG | 23.03.2006.

NASTAVAK SVEDOČENJA PRED MEĐUNARODNIM SUDOM PRAVDE

Prvi svedok Beograda, umesto Zorana Lilića koji je odbio da dođe u Hag bez "blagoslova" premijera Koštunice i predsednika Tadića, bio je bivši predsednik vlade RS, Vladimir Lukić
HAG/DEN HAAG | 22.03.2006.

"NEVOLJNI SVEDOK" ZORAN LILIĆ

Kao i 2002. godine na suđenju Slobodanu Miloševiću, bivši predsednik SRJ i sada odbija da svedoči pred Međunarodnim sudom pravde bez "blagoslova" Vojislava Koštunice i države koja ga je pozvala kao svedoka
HAG/DEN HAAG | 20.03.2006.

BIH IZVODI SAMO DVA SVEDOKA

Britanski general Ričard Danet je drugi, i poslednji, svedok bosansko-hercegovačke strane na raspravi pred Međunarodnim sudom pravde. Da li će SCG ostati bez svog "ključnog svedoka" – bivšeg predsednika SRJ Zorana Lilića
HAG/DEN HAAG | 17.03.2006.

POČELO SASLUŠAVANJE SVEDOKA

Rasprava u sporu "BiH protiv" SCG pred Međunarodnim sudom pravde nastavljena saslušavanjem svedoka. Svedočenja su javna, ali se njihov sadržaj ne sme objavljivati do 28. marta, kada se završava ova faza rasprave. Prvi svedok BiH je Andras Ridlmajer, ekspert Harvardskog univerziteta za Otomansko kulturno nasleđe na Balkanu
HAG/DEN HAAG | 15.03.2006.

BEOGRAD: GENOCID JE PLOD "RATNE PROPAGANDE" SARAJEVA

Pravni zastupnici SCG tvrde da je BiH bila "veoma uspešna u ratnoj propagandi" i da su tvrdnje o genocidu jedan od plodova te propagande
HAG/DEN HAAG | 14.03.2006.

BEOGRAD "PERE RUKE" OD BOSANSKIH SRBA

U nastavku rasprave pred Međunarodnim sudom pravde, zastupnici Beograda dokazivali da SR Jugoslavija nije od 1992. do 1995. godine imala “efektivnu kontrolu” nad osamostaljenom Republikom Srpskom
HAG/DEN HAAG | 13.03.2006.

SREBRENICA: GENOCID ILI "LOKALNA OSVETA"?

U nastavku rasprave pred Međunarodnim sudom pravde pravni zastupnik SCG, britanski advokat Ijan Braunli, osporavao tvrdnje bosanske strane da je slučaj Srebrenice potpuno dokumentovan i da predstavlja "paradigmatski primer genocida koji je planiran i organizovan iz Beograda."
HAG/DEN HAAG | 09.03.2006.

TREĆI POKUŠAJ BEOGRADA DA OSPORI NADLEŽNOST SUDA

Prema scenariju koji su danas izlagali zastupnici Beograda, sudije Međunarodnog suda pravde bi nakon 9. maja – pošto saslušaju sve argumente strana – trebalo da odluče da oni, zapravo, nisu nadležni da presuđuju o stvarima koje su pred njima raspravljane u protekla dva i po meseca
HAG/DEN HAAG | 08.03.2006.

SCG POZIVA NA DIJALOG I OSPORAVA NADLEŽNOST

Osmog dana rasprave pred Međunarodnim sudom pravde reč su dobili pravni zastupnici Srbije i Crne Gore koji su, u uvodnim rečima, najavili kako će osporavati ne samo tvrdnje suprotne strane da je u BiH počinjen genocid, već i nadležnost najvišeg svetskog suda da o tome raspravlja i presuđuje
HAG/DEN HAAG | 07.03.2006.

"DELIMIČNO PRIZNANJE" SCG SREBRENIČKIH ZLOČINA

Odgovornost države za zločin genocida se, prema zastupniku bosanske strane Luiđiju Kondoreliju, ne može se prebacivati na bivši "nedemokratski režim terora i smrti", budući da je taj režim bio "međunarodno priznata vlast" i da sadašnja SCG, po principu državnog kontinuiteta, snosi odgovornost za dela prethodnih vlasti
HAG/DEN HAAG | 07.03.2006.

BIH NE TRAŽI DA SUD ODREDI VISINU KOMPENZACIJE OD SCG

U zaključku prve sedmodnevne runde argumenata, pravni zastupnici BiH su govorili o "posledicama odgovornosti države za genocid." Jedna od posledica jeste naknada štete o kojoj bi najpre, "u dobroj volji", trebalo da pregovaraju eksperti BiH i SCG, a ako se oni za godinu dana ne dogovore, Sarajevo će od Međunarodnog suda tražiti da on odluči o visini kompenzacije. Preduslov je, naravno, da sud proglasi SCG odgovornom za genocid u BiH
HAG/DEN HAAG | 06.03.2006.

FINANSIRANJE GENOCIDA

U nastavku rasprave pred Međunarodnim sudom pravde u slučaju "BiH protiv SCG" norveški finansijski ekspert Morten Torkildsen prezentirao nalaze svog opsežnog istraživanja o finansijskim vezama SR Jugoslavije, Republike Srpske Krajine i Republike Srpske, u periodu od 1991. do 1995. godine
HAG/DEN HAAG | 06.03.2006.

NEREGULARNE ALI KONTROLISANE SNAGE

Navodne paravojne formacije tipa "Arkanovaca", "Šešeljevaca" ili "Škorpiona", prema pravnim zastupnicima BiH, bile su zapravo "deo MUP-a Srbije", odnosno predstavljali su specijalne jedinice koje je organizovala, naoružala i trenirala služba Državne bezbednosti Srbije."
HAG/DEN HAAG | 06.03.2006.

KAKAV JE STEPEN UČEŠĆA BEOGRADA U GENOCIDU

Prema profesoru Peleu, zastupniku bosanske strane, "nema sumnje da je u Bosni i Hercegovini počinjen genocid i da je SR Jugoslavija, učestvovala u tome." Sve ostalo, uključujući i oblik i stepen učešća genocidu je, ukazao je on, "stvar procene" koju će, na kraju rasprave u sporu "BiH protiv SCG", morati da izvrše sudije najvišeg svetskog suda