HAG/DEN HAAG | 07.03.2014.

IMA LI DOKAZA O "GENOCIDNOJ NAMERI" SRBIJE

U izlaganju o nameri Srbije da "…potpuno ili delimično uništi nesrpsko stanovništvo u Hrvatskoj", britanski advokat Kir Starmer je ukazao na 17 dokaza koji, po njemu, potvrđuju postojanje takve namere. Da li je Međunarodni sud pravde nadležan da presuđuje o događajima od pre 27. aprila 1992. kada je SR Jugoslavija formalno konstituisana kao država?
HAG/DEN HAAG | 06.03.2014.

HRVATSKA: SRBIJA ODGOVORNA ZA ZLOČINE JNA I DRUGIH SRPSKIH SNAGA

Predstavnici Hrvatske ukazivali na vremenski i teritorijalni okvir konkretnih zločina počinjenih nad hrvatskim stanovništvom. Kako je pravno moguće pripisati zločine JNA i snaga pod njenom kontrolom Srbiji i zašto je, po oceni hrvatskog tima, Srbija odgovorna za propust da spreči zločin i kazni počinioce kao i za udruživanje radi izvršenja genocida
HAG/DEN HAAG | 05.03.2014.

OBRAZAC NAPADA I "JASNA NAMERA UNIŠTENJA"

Predstavnici Hrvatske nastavili iznošenje argumenata na raspravi po tužbi protiv Srbije za kršenje Konvencije o genocidu, ukazujući na obrazac napada srpskih snaga na hrvatska sela i gradove sa "jasnom namerom uništenja" civilnog stanovništva
HAG/DEN HAAG | 04.03.2014.

GENOCID KAO "KUMULATIVNI EFEKAT NIZA ZLOČINA"

Predstavnici Hrvatske ukazuju da je Srbija znala za "genocidne aktivnosti na području Vukovara" ali da nije učinila ništa da to spreči. O značaju tribunalovih presuda, diskrecionom pravu glavnog tužioca da ne podigne optužnice za genocid u Hrvatskoj, kampanji sa ciljem stvaranja Velike Srbije i zločinima koji, po hrvatskom timu, to potvrđuju
HAG/DEN HAAG | 03.03.2014.

HRVATSKA: GENOCID NIJE IGRA BROJKI

Pred Međunarodnim sudom pravde počela jednomesečna rasprava o tužbama Hrvatske i Srbije koje se uzajamno optužuju za genocid počinjen od 1991. do 1995. godine. "Genocid i namera da se počini genocid nisu igra brojki" već posledica kampanje koju je Srbija "podsticala, organizovala, kontrolisala i omogućila", naglašava Hrvatska
HAG/DEN HAAG | 22.07.2010.

DEKLARACIJA O NEZAVISNOSTI KOSOVA NE KRŠI MEĐUNARODNE NORME

U savetodavnom mišljenju datom na zahtev Generalne Skupštine UN, sudije najvišeg svetskog ukazale da "usvajanjem deklaracije o proglašenju nezavisnosti Kosova, nisu prekršena pravila međunarodnog prava"
HAG/DEN HAAG | 18.11.2008.

MEĐUNARODNI SUD PRAVDE POTVRDIO NADLEŽNOST U SPORU "HRVATSKA PROTIV SRBIJE"

Najviši svetski sud odbacio preliminarne prigovore Beograda na nadležnost i prihvatljivost spora koji je 1999. pokrenula Hrvatska optužujući Srbiju za kršenje Konvencije o sprečavanju i kažnjavanju zločina genocida
HAG/DEN HAAG | 30.10.2008.

"HRVATSKA PROTIV SRBIJE": PRESUDA O NADLEŽNOSTI 18. NOVEMBRA

U utorak, 18. novembra ove godine biće poznato da li se Međunarodni sud pravde smatra nadležnim da raspravlja u sporu koji je Hrvatska pokrenula protiv Srbije, tražeći da se Beograd proglasi odgovornim za kršenje Konvencije o sprečavanju i kažnjavanju zločina genocida
HAG/DEN HAAG | 30.05.2008.

HRVATSKA: ODBACITI PRIGOVORE SRBIJE

U završnim argumentima pred Međunarodnim sudom pravde, pravni zastupnik Hrvatske Ivan Šimonović zatražio od najvišeg svetskog suda da odbaci prigovor Srbije i proglasi se nadležnim da raspravlja u sporu koji je Zagreb pokrenuo protiv Beograda zbog kršenja Konvencije o genocidu.
HAG/DEN HAAG | 29.05.2008.

DVA ODGOVORA NA ISTO PITANJE

U završnim argumentima na raspravi pred Međunarodnim sudom pravde predstavnici Beograda ukazali da je najviši svetski sud je 2004. godine u sporu koji je Srbija pokrenula protiv zemalja članica NATO, već jednom presudio da je nenadležan. Ako bi sada u slučaju Hrvatske presudio da jeste nadležan “sud bi Srbiji dao dva odgovora na isto pitanje”
HAG/DEN HAAG | 27.05.2008.

HRVATSKA I BIH "DVE STRANE ISTE MEDALJE"

U nastavku rasprave o nadležnosti Međunarodnog suda pravde da razmatra spor "Hrvatska protiv Srbije", pravni zastupnici Zagreba ukazivali da nema nikakvog opravdanja da u slučaju Hrvatske sud odluči drugačije nego što je odlučio u slučaju Bosne i Hercegovine
HAG/DEN HAAG | 26.05.2008.

SRBIJA: NIJE BILO GENOCIDA U HRVATSKOJ

Na otvaranju preliminarne rasprave u sporu "Hrvatska protiv Srbije", pravni zastupnici Beograda negirali da se zločini u Hrvatskoj mogu kvalifikovati kao genocid i osporavali nadležnost Međunarodnog suda pravde da razmatra zahtev Hrvatske da se Srbija proglasi odgovornom za kršenje Konvencije o genocidu
HAG/DEN HAAG | 11.04.2008.

ZAKAZANA RASPRAVA U SPORU HRVATSKA PROTIV SRBIJE

Petodnevna rasprava u Međunarodnom sudu pravde po tužbi Hrvatske protiv SR Jugoslavije za kršenje Konvencije o Genocidu, zakazana za poslednju sedmicu maja ove godine, biće posvećene isključivo pitanjima nadležnosti suda i prihvatljivosti predmeta
HAG/DEN HAAG | 27.02.2007.

KARIKA KOJA JE NEDOSTAJALA

Kakvo je značenje i značaj presude Međunarodnog suda pravde u sporu "Bosna i Hercegovina protiv Srbije i Crne Gore." Srbija produženo krši Konvenciju o genocidu. Da li je rasplet četrnaestogodišnjeg spora bio "preuranjen" za bosansko-hercegovačku stranu?
HAG/DEN HAAG | 26.02.2007.

SRBIJA ODGOVORNA ZA PROPUST DA SPREČI I KAZNI GENOCID

U presudi Međunarodnog suda pravde potvrđeno da su snage bosanskih Srba u Srebrenici u julu 1995. počinile genocid koji je Srbija najpre propustila da spreči, a zatim i da kazni i izruči Tribunalu njegove počinioce, na čelu sa Ratkom Mladićem. Odbijen zahtev BiH za naknadu štete